این پژوهش نشان می دهد که اميال نفسانی از درون و اغوای شيطانی، همواره در کمين گمراهی انسان است، تا او را از بندگی خدای یکتا رها سازند و به دنياگرایی و شيطان پرستی وا دارند. برای گرفتار نشدن در این بلا، بصيرت دین توحيدی ضروری می نماید.
بررسي و تبيين جايگاه جهاد به عنوان يكي از مباني دفاع مقدس در قرآن كريم


نویسنده:  عباسعلي رستمي نسب، مريم ابراهيمي

چکیده:

یکی از مهمترین موضوعاتی که در قرآن کریم به طور گسترده مطرح گردیده است، موضوع جهاد است. این تحقيق با هدف بررسی و تبيين جایگاه جهاد در قرآن کریم، صورت گرفته است. موضوعی که به عنوان یکی از مهمترین مبانی ادبيّات پایداری و دفاع مقدس به شمار می رود. پژوهش حاضر از نوع نظری است و با روش توصيفی تحليلی صورت گرفته است. نتایج تحقيق مبيّن آن است که اسلام دین بی تفاوتی و بیخيالی نيست و خود را در مقابل همۀ آحاد جامعه مسئول میداند. اسلام زیر بار ظلم و ستم، تجاوز دشمن رفتن را نمی پذیرد و دستور به جهاد دفاعی، برای حرّیّت و استقلال سرزمين خود، دفع فساد تبهکاران، گرفتن حقوق خود و همنوعان، رفع فتنه، عزّت اسلام، عدم تمرکز قدرت در دست سلطه طلبان میدهد و برای تداوم حاکميت قانون الهی، شناخت خود و جهاد با نفس و شناخت دشمن و جهاد با آن، تجویز می گردد. همچنين این پژوهش نشان میدهد که اميال نفسانی از درون و اغوای شيطانی، همواره در کمين گمراهی انسان است، تا او را از بندگی خدای یکتا رها سازند و به دنياگرایی و شيطان پرستی وا دارند. برای گرفتار نشدن در این بلا، بصيرت دین توحيدی ضروری می نماید.

كليد واژه: تبيين مفهوم جهاد، مباني دفاع مقدس، قرآن كريم، دفع سلطه گران

دریافت متن کامل مقاله بررسي و تبيين جايگاه جهاد به عنوان يكي از مباني دفاع مقدس در قرآن كريم

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده