(مطالعه موردي مخاطبان موزه ملي نيروي هوايي در دفاع مقدس)
در این مقاله، با تحليل داده ها، علايق، سلايق، نيازها و انگيزه مخاطبان براي توسعه کارآمدي موزه هاي دفاع مقدس به ويژه بخش هوايي آن براي جذب بيشتر مخاطب ارائه شده است.
 بررسي و شناخت هدف ها، سلايق و نيازهاي مخاطبان در موزه هاي جنگ

نویسندگان:  نیک بخش حبيبي

 
چکیده:

مخاطب شناسي و شناخت هدف ها، سلايق و نيازهاي مخاطبان در موزه هاي جنگ مي تواند ضمن کمک به نحوه انتقال ميراث هاي تاريخي، فرهنگي و ارزش هاي وطن دوستانه و همبستگي ملي، در افزايش جذابيت هاي موزه هاي ياد شده در کنار ساير موزه ها با جذب گردشگران (مخاطبان) موجب درآمدزايي و رونق اقتصاد کشور شوند. هدف تحقيق حاضر، بررسي و شناخت اين هدف ها، سلايق و نيازهاي مخاطبان با مطالعه موردي موزه ملي هوايي در دوران انقلاب و دفاع مقدس است. براي اين منظور، پس از تدوين چارچوب نظري و مفهومي تحقيق، مفاهيم و متغيرهاي اصلي و با ترکيب روش کيو و پيمايشي، داده هاي لازم از مخاطبان خاص (متخصصان امور هوانوردي و پروازي و همين طور دانشجويان و محققان علوم اجتماعي) و همچنين مخاطبان عام (گروه ها و طبقات اجتماعي) با استفاده از نمونه گيري هدفمند، گردآوري شده اند. سپس با تحليل داده ها، علايق، سلايق، نيازها و انگيزه مخاطبان براي توسعه کارآمدي موزه هاي دفاع مقدس به ويژه بخش هوايي آن براي جذب بيشتر مخاطب ارائه شده است.
 
كليد واژه: دفاع مقدس، مخاطب شناسي، موزه جنگ، نيروي هوايي، نيازها، انتظارها

دریافت متن کامل مقاله بررسي و شناخت هدف ها، سلايق و نيازهاي مخاطبان در موزه هاي جنگ
 
منبع:  نشریه راهبرد دفاعي تابستان 1390

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده