پژوهش حاضر، تبلور دفاع مقدس را در سینمای ایران، بین سال های 1360 تا 1385 از نظر جامعه شناسی هنر مورد بررسی قرار می دهد.

 نویسندگان: فاطمه مرتضوی، مرتضی منادی

چکیده:
چارچوب نظری این پژوهش بر دو نظریه مکمل، بازتاب و شکل دهی، استوار است که طبق آن هنر  بازتابی از شرایط اجتماعی است و  در عین حال برای شکل دهی به افکار عمومی اجتماع، از آن بهره برده می شود. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی برای درک عمیق تر ساختار و کارکرد آثار سینمایی دفاع مقدس، استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که اغلب فیلم های این ژانر، به رغم دسته بندی های متفاوت چه در  دسته منتقد جنگ و چه در گروه جنگی قرار بگیرند، به دلیل حساسیت های ویژه این ژانر، سعی در تبلیغ جنگ دارند و فیلم هایی بسیار خشن محسوب می شوند. اگر چه در طی سه دهه گذشته فراز و نشیب هایی در روند کمیت و کیفیت فیلم ها به وجود آمده است، اما بازتاب وقایع دفاع مقدس کمتر مورد بررسی قرار گرفته و بیشتر فیلم ها سعی در شکل دهی به افکار عمومی داشته اند که البته در درازمدت ناموفق بوده اند

كليد واژه: سينما، دفاع مقدس، نظريه بازتاب، نظريه شکل دهي

دریافت متن کامل مقاله دفاع مقدس در گذر از سينماي ايران

منبع: نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباطات
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده
آخرین اخبار