دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۸
نقش روحيه در دفاع مقدس و جنگ آينده که از منظر فرماندهان عالي جنگ مورد بررسي قرار گرفته از يک سو متاثر از پيچيدگي صحنه نبرد در بهره گيري از فرصت ها و ظرفيت هاي مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در موفقيت نبرد و از سويي متاثر از پيچيدگي شرايط، فراواني متغيرها، تنوع تهديدها، وجود چالش هاي (فرامنطقه اي، منطقه اي و داخلي) در گرفتن تصميم هاي فرماندهان مي باشد.
بررسي نقش روحيه در دفاع مقدس و جنگ آينده


 
نویسندگان:  خودسياني مصطفي, خان احمدي اسماعيل
 
 
چکیده:

موضوع نقش روحيه در دفاع مقدس و جنگ آينده که از منظر فرماندهان عالي جنگ مورد بررسي قرار گرفته از يک سو متاثر از پيچيدگي صحنه نبرد در بهره گيري از فرصت ها و ظرفيت هاي مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در موفقيت نبرد و از سويي متاثر از پيچيدگي شرايط، فراواني متغيرها، تنوع تهديدها، وجود چالش هاي (فرامنطقه اي، منطقه اي و داخلي) در گرفتن تصميم هاي فرماندهان مي باشد. نظر به نقش روحيه در نبرد از منظر آموزهاي ديني و اثبات فرضيه ها از سوي جامعه آماري، محققان بر اين باورند که با نهادينه شدن روحيه در سازمان، ظرفيت پنجگانه (مقابله با تهديدهاي سخت، نيمه سخت، نرم، عمق بخشي داخلي و عمق بخشي خارجي) براي نظام سياسي اسلام شکل خواهد گرفت. همچنين در راستاي نهادينه شدن نتايج، در مبحث نهايي پيشنهادهايي ارائه شده است.
 
كليد واژه: دفاع مقدس، جنگ آينده، روحيه، نيروي انساني، توان رزمي

دریافت متن کامل مقاله بررسي نقش روحيه در دفاع مقدس و جنگ آينده

منبع: نشریه راهبرد دفاعي تابستان 1392
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده