در تجاو ز سراسري ارتش عراق، قبل از حركت تانك ها و يگان هاي پياده، توپخانه دشمن به شدت شهرهاي مرزي ايران را گلوله باران كردند و هواپيماهاي نيروي هوايي ارتش عراق نيز در عمق ايران تا تهران به پرواز درآمدند و به بمباران چندين شهر پرداختند. اين اقدام عراق بيش از آنكه اهميت نظامي داشته باشد، اهميت رواني داشت، به عبارت ديگر، عراق هجوم سراسري زميني خود را با جنگ رواني آغاز كرد تا زمينه را براي پيشروي نيروهاي پياده تسهيل كند، لذ ا پس از هجو م گسترد ه هوايي و شليك انبوه آتش توپخانه دشمن، عمليات سراسري زميني او آغاز شد...
عملكرد سياستهاي فرامنطقه اي و شوراي امنيت در جنگ تحميلي عراق عليه ايران

نویسنده: دکتر حسین حمیدی نیا

در تجاو ز سراسري ارتش عراق، قبل از حركت تانك ها و يگان هاي پياده، توپخانه دشمن به شدت شهرهاي مرزي ايران را گلوله باران كردند و هواپيماهاي نيروي هوايي ارتش عراق نيز در عمق ايران تا تهران به پرواز درآمدند و به بمباران چندين شهر پرداختند. اين اقدام عراق بيش از آنكه اهميت نظامي داشته باشد، اهميت رواني داشت، به عبارت ديگر، عراق هجوم سراسري زميني خود را با جنگ رواني آغاز كرد تا زمينه را براي پيشروي نيروهاي پياده تسهيل كند، لذ ا پس از هجو م گسترد ه هوايي و شليك انبوه آتش توپخانه دشمن، عمليات سراسري زميني او آغاز شد...

دریافت متن کامل مقاله عملكرد سياستهاي فرامنطقه اي و شوراي امنيت در جنگ تحميلي عراق عليه ايران


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده