اين نوشتار، تلاشي در پاسخ به اين سؤال است که آيا بحران هاي موجود در رمان دا، از لحاظ علمي با مدل ها و الگوهاي مديريت بحران مطابقت دارند؟ نتايج نشان مي دهد که نويسنده و قهرمان داستان، بدون داشتن هيچ گونه تحصيلات دانشگاهي، بحران هاي موجود در رمان را مطابق با مدل هاي مديريت بحران، مديريت مي کند که اين يکي از نکات برجسته رمان مذکور است.
بررسي مدل هاي مديريت بحران در رمان «دا»


نویسندگان:  حمیدتابلي، سمانه کريمي افشار ، الهام اشرف زاده 
 
چکیده:
بحران، واقعيتي اجتناب ناپذير در زندگي اجتماعي است. موضوع مديريت بحران در حوزه هاي مختلف مطرح است. مقاله حاضر با ورود به مطالعات بين رشته اي "ژس"، از بررسي و معرفي انواع بحران و تکنيک هاي مديريت و يا مقابله با آن، به ارائه تطبيق مدل هاي مديريت بحران با بحران هاي موجود در رمان دا مي پردازد. مطالعه مدل هاي مختلف مديريت بحران و تطبيق آنها با بحران هايي که در رمان دا اتفاق افتاده و با تدبير مديريت شده است، نکات زيبايي را نمايان و افق هاي جديدي را از پايداري مردم ايران در طول دفاع مقدس هويدا مي سازد.
اين نوشتار، تلاشي در پاسخ به اين سؤال است که آيا بحران هاي موجود در رمان دا، از لحاظ علمي با مدل ها و الگوهاي مديريت بحران مطابقت دارند؟ نتايج نشان مي دهد که نويسنده و قهرمان داستان، بدون داشتن هيچ گونه تحصيلات دانشگاهي، بحران هاي موجود در رمان را مطابق با مدل هاي مديريت بحران، مديريت مي کند که اين يکي از نکات برجسته رمان مذکور است.
 
كليد واژه: بحران، مديريت بحران، ادبيات مقاومت، دفاع مقدس، رمان دا

دریافت متن کامل مقاله بررسي مدل هاي مديريت بحران در رمان «دا»


منبع: نشریه ادبيات پايداري (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان)

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده