دوشنبه, ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
هدف اصلي اين تحقيق، شناسايي ويژگي هاي رهبري (فرماندهي) شهيد حسن باقري و ارائه يک الگوي فرماندهي از سبک رهبري وي است.

طراحي و تبيين الگوي فرماندهي سرد ار شهيد حسن باقري

 طراحي و تبيين الگوي فرماندهي (رهبري) سردار شهيد حسن باقري
 
نویسندگان:  مجید ضماهني، سعید حجرگشت
 
چکیده:

زمينه و هدف: شهيد حسن باقري به عنوان يکي از رهبران و فرماندهان اصلي دفاع مقدس و از طلايه د اران مکتب دفاعي امام خميني (ره) داراي ويژگي هايي بوده است که به عقيده هم رزمان او و نيز کساني که از اين شهيد والامقام شناخت خوبي دارند، در هيچ يک از فرماندهان سنتي جنگ مشاهده نشده و يا به ثبت نرسيده است. هدف اصلي اين تحقيق، شناسايي ويژگي هاي رهبري (فرماندهي) شهيد حسن باقري و ارائه يک الگوي فرماندهي از سبک رهبري وي است.

روش: با توجه به اينکه تحقيق حاضر مساله اي را مورد توجه قرار مي دهد که پيش تر به اين صورت و در اين سطح به آن پرداخته نشده است، پژوهشگران ضمن مرور کامل مباني نظري پژوهش و نيز انجام مصاحبه هاي اکتشافي با جامعه آماري که بيشتر هم رزمان شهيد باقري بوده اند، با استفاده از روش تحقيق اکتشافي و راهبرد پژوهشي تحليل مضمون عوامل کليد موثر بر الگو رهبري سرد ار شهيد حسن باقري را شناسايي و الگو مفهومي آن را طراحي کرده اند.

يافته ها: بر اساس يافته هاي تحقيق، عناصر اصلي الگوي فرماندهي شهيد حسن باقري استخراج، و الگو رهبري آن شهيد والامقام طراحي شد. اين الگو داراي پنج مولفه اصلي: «خدامحوري»، «حکمت ورزي»، «مهرورزي»، «صلابت» و «دشمن شناسي» است.

نتيجه گيري: روابط ميان پنج مولفه ي الگوي فرماندهي شهيد حسن باقري نشان مي دهد که مولفه مهرورزي با مولفه صلابت داراي ارتباط «دوسويه» و «تاثيرگذاري متقابل»، ولي ارتباط ساير مولفه ها«يک سويه» است. با توجه به الگو به دست آمده بايد گفت که مولفه ي «خدامحوري»که در سطح چهارم قرار دارد داراي بيشترين تاثيرگذاري بر ساير مولفه ها است و همچنين مولفه هاي «مهرورزي» و «صلابت» که در سطح اول قرار دارند، بيشترين تاثير را از ساير مولفه ها مي پذيرند.
 
كليد واژه: رهبري، فرماندهي، شهيد حسن باقري، صفات مشخصه رهبري، تحليل مضمون

دریافت متن کامل مقاله طراحي و تبيين الگوي فرماندهي سرد ار شهيد حسن باقري

منبع: نشریه پژوهش های مدیریت انتظامی
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده