در سال 90-89؛
دکتر حجت الله فراهانی در سال 90-89 پایان‌نامه‌ای باعنوان «تحلیل محتوای وصیت‌نامه شهداء» براساس دیدگاه شهدا در ارتباط با نیایش (دعا، ذکر خدا، نماز و قرآن) نوشته است.

به گزارش نوید شاهد؛ در سال 90-89 پایان‌نامه‌ای باعنوان «تحلیل محتوای وصیت‌نامه شهداء» با همکاری دفتر مطالعات و تحقیقات معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شده است.

پایان‌نامه‌ای باعنوان «تحلیل محتوای وصیت‌نامه شهداء» نوشته شده است

این مطالعه روی وصیت‌نامه شهداء، تحلیلی براساس تاکید بر نیایش (نماز، ذکر، دعا و قرآن) و پیامدهای شخصیتی، فرهنگی و سیاسی – اجتماعی است.

مجری این طرح، دکتر حجت الله فراهانی است و فرناز آزرم‌نیا، لاله سامع سیاهکلرودی و دکتر عباس رحیمی‌نژاد نیز همکاری داشته‌اند.

هدف پژوهشگر در این مطالعه، بررسی دیدگاه شهدا در ارتباط با نیایش (دعا، ذکر خدا، نماز و قرآن) از طریق تحلیل محتوای وصیت‌نامه‌های مکتوب آنان بود. پژوهش حاضر شامل 18 سوال است که به بررسی دیدگاه شهدا در ارتباط با نیایش (دعا، ذکر خدا، نماز و قرآن) و پیامدهای آن، براساس تحلیل کمی محتوای وصیت‌نامه‌های آنان پرداخته است. نمونه آماری این پژوهش تعداد یک هزار وصیت‌نامه است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از این جامعه انتخاب شده است.

نتایج این پژوهش نشان داد که شهدا به فریضه نماز تاکید زیادی داشتند، مخصوصا به نماز جمعه و جماعت. همچنین آنها از بین پیامدهای دعا و تلاوت قرآن، بیشترین تاکید را به پیامدهای سیاسی و اجتماعی و اخلاقی نماز داشته‌اند. همچنین نتایج نشان داد که به نسبت مقوله‌های دیگر، به ذکر گفتن اشاره کمتری شده است. مشخص شد فریضه روزه در نظر آنان بسیار مهم بوده و به آن تاکید زیادی داشته‌اند. تعیین میزان تاکید در گروه‌های متولدین مختلف نیز بررسی شده است.

این طرح در پنج فصل تقسیم بندی شده که شامل نمودارهایی برای نشان دادن اهمیت مقوله‌های مورد تحلیل در وصیت‌نامه شهدا نیز هست.

18 سوال مطرح شده در این طرح که نتایج آنها به دست آمده، عبارتست از:

1) تاکید شهدا بر نماز براساس وصیت‌نامه آنها چه میزان است؟

2) تاکید شهدا بر نماز یومیه براساس وصیت‌نامه آنها چه میزان است؟

3) تاکید شهدا بر نماز جماعت براساس وصیت‌نامه آنها چه میزان است؟

4) تاکید شهدا بر نماز جمعه براساس وصیت‌نامه آنها چه میزان است؟

5) تاکید شهدا بر نماز شب براساس وصیت‌نامه آنها چه میزان است؟

6) تاکید شهدا بر نماز قضا براساس وصیت‌نامه آنها چه میزان است؟

7) تاکید شهدا بر پیامدهای اخلاقی نماز براساس وصیت‌نامه آنها چه میزان است؟

8) تاکید شهدا بر پیامدهای شخصیتی نماز براساس وصیت‌نامه آنها چه میزان است؟

9) تاکید شهدا بر پیامدهای فرهنگی نماز براساس وصیت‌نامه آنها چه میزان است؟

10) تاکید شهدا بر پیامدهای سیاسی – اجتماعی نماز براساس وصیت‌نامه آنها چه میزان است؟

11) تاکید شهدا بر دعا براساس وصیت‌نامه آنها چه میزان است؟

12) تاکید شهدا بر ذکر خدا براساس وصیت‌نامه آنها چه میزان است؟

13) تاکید شهدا بر تلاوت قرآن براساس وصیت‌نامه آنها چه میزان است؟

14) تفاوت تاکید شهدا بر نماز، ذکر، قرآن و دعا براساس وصیت‌نامه آنها چه میزان است؟

15) تفاوت تاکید شهدا بر پیامدهای شخصیتی، فرهنگی، سیاسی-اجتماعی و اخلاقی نماز براساس سن آنها چه میزان است؟

16) تفاوت تاکید شهدا بر پیامدهای شخصیتی، فرهنگی، سیاسی-اجتماعی و اخلاقی دعا براساس سن آنها چه میزان است؟

17) تفاوت تاکید شهدا بر پیامدهای شخصیتی، فرهنگی، سیاسی-اجتماعی و اخلاقی تلاوت قرآن براساس سن آنها چه میزان است؟

18) تفاوت تاکید شهدا بر پیامدهای شخصیتی، فرهنگی، سیاسی_اجتماعی و اخلاقی ذکر براساس سن آنها چه میزان است؟

علاقمندان به مطالعه این پایان‌نامه و دریافت نتیجه بررسی این سوالها، می‌توانند به کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت واقع در خیابان طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار، ساختمان معاونت فرهنگی بنیاد شهید مراجعه کنند.


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده