نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین خصوصیات شخصیتی و روان شناختی شهید با کسب مدارج عالیه ی معنوی، تعامل اجتماعی، سبک زندگی، سلامت روانی و اخلاق و تربیت اسلامی شهید رابطه ی معناداری وجود دارد.

بررسی ویژگی های شخصیتی و روانشناختی سردار شهید مهندس حیدرپناه

دانشجو: مرضیه حیدرپناه، فاطمه عبدی
استاد راهنما: دکتر قنبری
نام دانشگاه: دانشگاه فردوسی
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، آشنایی با ویژگی های شخصیتی و روان شناختی سردار شهید مهدی حیدرپناه می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی و به مطالعه ی موردی شهید مذکور پرداخته است. اطلاعات موردنیاز، از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده جمع آوری شده و نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین خصوصیات شخصیتی و روان شناختی شهید با کسب مدارج عالیه ی معنوی، تعامل اجتماعی، سبک زندگی، سلامت روانی و اخلاق و تربیت اسلامی شهید رابطه ی معناداری وجود دارد.

برگرفته شده از سایت مطالعات مدیریت دفاع مقدس [hdmstudy.ir]

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده