چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۸
آنچه در مقاله حاضر موردنظر است، بررسی میزان بازنمایی نقش زنان در ترویج فرهنگ پایداری و مقاومت در کتب آمادگی دفاعی دوره متوسطه با روش تحلیل محتوا است. نتایج حاکی از این است که در کتاب آمادگی دفاعی دوم متوسطه در متن کتاب مؤلفه فرهنگسازی به میزان 44 درصد شده است و مؤلفه ایثار و گذشت در هر سه بخش متن و تصویر و فعالیت پرداخته شده است
بررسی میزان بازنمایی نقش زنان درترویج فرهنگ پایداری ومقاومت

بررسی میزان بازنمایی نقش زنان درترویج فرهنگ پایداری ومقاومت

(مطالعه موردی کتب آمادگی دفاعی دوره متوسطه)

پژوهشگر: پری مسلمی پور لالمی (دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مرکزی، معاونت آموزشی وپژوهشی دانشگاه فرهنگیان)

نسرین نیکدل (کارشناس ارشد جغرافیای گردشگری، مدرس دانشگاه پیام نور رشت، دبیر ریاضی ناحیه 1 رشت.)

چکیده

گسترده ترین نقش زن را در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در هشت سال دفاع مقدّس می توان مشاهده كرد؛ زناني كه با عزمي راسخ تصوير نويني از شخصيت زن ارائه دادند. آنان به جهانيان ثابت كردند كه با تمام وجود از دستاوردهاي انقلاب اسلامي كه حاصل خون جوانان، همسران و برادرانشان بود، محافظت می کنند. ايستادگي و پايداري زنان مسلمان ايراني جلوه هایی جاودان و ماندگار در تاریخ معاصر ايران باقي گذاشت كه تا مدت ها الگوي كامل عيار زن ايراني محسوب می گردد. آنچه در مقاله حاضر موردنظر است، بررسی میزان بازنمایی نقش زنان در ترویج فرهنگ پایداری و مقاومت در کتب آمادگی دفاعی دوره متوسطه با روش تحلیل محتوا است. نتایج حاکی از این است که در کتاب آمادگی دفاعی دوم متوسطه در متن کتاب مؤلفه فرهنگسازی به میزان 44 درصد شده است و مؤلفه ایثار و گذشت در هر سه بخش متن و تصویر و فعالیت پرداخته شده است. درحالیکه در کتاب نهم به ایثار و گذشت زنان هم در متن و هم در بعد تصویر (جمعاً 31 / 42 درصد) بیش از سه مؤلفه دیگر پرداخته شده است. لذا در کتب موردبررسی درباره نقش زنان شهيد، زنان رزمنده، زنان آواره، زنان آزاده وزنان پرستار که مهم ترین اسطوره های ايثار و شهاد تاند در کتب آمادگی دفاعی در قالب متن، تصویر و فعالیت به میزان کمی انعكاس يافته است.

کلیدواژه ها: نقش زنان، فرهنگ پایداری و مقاومت، کتاب آمادگی دفاعی دوره متوسطه

دریافت متن کامل مقاله بررسی میزان بازنمایی نقش زنان درترویج فرهنگ پایداری ومقاومت

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده
آخرین اخبار