کد خبر: ۴۰۸۰۴۵
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۹
ادبیات مقاوت تلاش دارد ریشهء لغزشها و تهدیدات را پیدا کند و بشناساند؛ ادبیاتی که نشاندهندهء وجدان بیدار در برابر خشونت و... «ادبیات مقابله»، «ادبیات انقلابی» دشمنان و بازگرداندن حقوق انسانی است.
گفتاری در ادبیات جنگ و ادبیات مقاومت

پژوهشگر: ریاض محنایه

ترجمه: سیده زهرا حقدوست راد

ادبیات کینه توزانه و خصمانه نیست؛ بلکه به نوعی ادبیات انسانی است. ادبیات جنگ ،«ادبیات مقاومت» شکلی نیست که همان بیان ،«ادبیات مقاومت» نشان دهندهء تجربیات واقعی جنگ و جزئی از ادبیات مقاومت است. شاید مهمترین ویژگی وجدان جمعی و هویّت انسانی است؛ ادبیاتی که به دور از بحرانهایی مثل شکنجه و کشتن...است.

ادبیات مقاوت تلاش دارد ریشهء لغزشها و تهدیدات را پیدا کند و بشناساند؛ ادبیاتی که نشاندهندهء وجدان بیدار در برابر خشونت ودشمنان و بازگرداندن حقوق انسانی است.گاهی ادبیات مقاوت را با اصطلاحاتی مثل «ادبیات مقابله»، «ادبیات انقلابی» و... میسنجند.

دریافت متن کامل مقاله  گفتاری در ادبیات جنگ و ادبیات مقاومت
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید