چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۳
در محدوده‌ی زمانی تاریخ معاصر، به عنوان یک معیارِ قابل دسترسی جزئیات مصاحبه‌ی چند تن از زندانیان سیاسی زن، همسران شهدا، زنان اسیر و رزمنده مطالعه شد، تا ضمن آشنایی با سَبک و سیاق روایتِ تاریخ از نگاه زنان، میزان جامعیت و توانمندی تاریخ شفاهی ـ به عنوان یکی از شاخه‌های علم تاریخ ـ در ایجاد انگیز در محدوده‌ی زمانی تاریخ معاصر، به عنوان یک معیارِ قابل دسترسی جزئیات مصاحبه‌ی چند تن از زندانیان سیاسی زن، همسران شهدا، زنان اسیر و رزمنده مطالعه شد.
مقاله: ظرفیت‌های تاریخ شفاهی زنان یاری‌گر تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

پژوهشگر:
شکوه‌السادات سمیعی

چکیده

برای شناخت هر موضوع تاریخی، لازم است ابتدا با شیوه و سابقه‌ی تاریخ‌نگاری آن موضوع آشنا شد، و یافته های آن را به درستی نقد کرد تا بهتر بتوان عیار صحت و اعتبارش را سنجید. این مقاله بنا دارد با تحلیل کوتاهی از وضعیت تاریخ‌نگاری با موضوع ِزنان، روشن کند که آشنایی با ابعاد شخصیتی آنها و توجه به نوع نگاهشان به وقایع پیرامون چه کمکی به این امر خواهد کرد، و تا چه میزان برای تدوین این موضوع تاریخی ضروری است.
پس در محدوده‌ی زمانی تاریخ معاصر، به عنوان یک معیارِ قابل دسترسی جزئیات مصاحبه‌ی چند تن از زندانیان سیاسی زن، همسران شهدا، زنان اسیر و رزمنده مطالعه شد، تا ضمن آشنایی با سَبک و سیاق روایتِ تاریخ از نگاه زنان، میزان جامعیت و توانمندی تاریخ شفاهی ـ به عنوان یکی از شاخه‌های علم تاریخ ـ در ایجاد انگیزه و ترغیب زنان برای انعکاس حقایق و انتقال اخبار ناگفته ارزیابی شود. با این هدف که با عنایت به روحیات و تمایلات فکری زنان معلوم شود نگارش تاریخ از منظر آنها چقدر می‌تواند باعث رونق و قوام بخشی دانش تاریخ به‌ویژه در ثبت وقایعی مثل انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، و معرفِ تمامیِ نقش‌های مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها: زنان، تاریخ شفاهی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، خاطره‌نویسی.

دریافت متن کامل مقاله اینجا

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده