«تاریخ شفاهی» فرهنگ و اخلاق حاکم بر جنگ را پژوهش می‌کند و ضمن شناخت وجوه مختلف آن، فهم مؤثر و کارامد حاصل از جنگ را به جامعه ارائه می‌دهد.


نام مقاله: جایگاه تاریخ شفاهی در احیای گفتمان اخلاقی جنگ

پژوهشگر: سيد ابوالفضل رضوي

چکیده

جنگ از سنخی که در تاریخ ما با عنوان «دفاع مقدس» از آن یاد می‌شود و با مفهوم «جبهه» به عنوان گفتمانی اخلاقی ـ انسانی در اذهان به یادگار مانده است، مبیّن روح مسئولیت‌پذیری، خلاقیت و ازخودگذشتگی است. در اینجا جنگ، آوردگاه کشتار و خشونت نیست، بلکه عرصه‌ای است که روحیه‌ی ایثار و جوانمردی را نهادینه می‌کند و اخلاق و منطق رفتاری خاص خود را می‌آفریند. جنگ یادآور ایمان و ازخودگذشتگی جامعه‌ی ایرانی برای دفاع از هستی خویش است و الگوی عملی کارامدی تلقی می‌شود که بازشناخت آن همگرایی، مسئولیت‌پذیری و ارزش‌مداری جامعه را در خود دارد. بر همین اساس، بازشناخت جنگ، با هدف احیا و کارامدی گفتمان اخلاقی حاکم بر آن، رسالتی است که بر عهده‌ی تاریخ‌شناسان است و از حیث معاصریت موضوع، پژوهش در آن بر عهده‌ی شفاهی‌نگاران می‌باشد. در اینجا «تاریخ شفاهی» فرهنگ و اخلاق حاکم بر جنگ را پژوهش می‌کند و ضمن شناخت وجوه مختلف آن، فهم مؤثر و کارامد حاصل از جنگ را به جامعه ارائه می‌دهد. نوشتار حاضر، ضمن تأملی بر جایگاه جنگ در تاریخ، سهم جنگ‌پژوهی شفاهی‌نگاران دفاع مقدس را در جهت احیای گفتمان اخلاقی جنگ و نهادینه کردن اخلاق و ارزش‌باوری در جامعه‌ی امروزی ایران بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها: جنگ، اخلاق، مقاومت، ایثار، شهادت


دریافت متن کامل مقاله اینجا


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده