به مناسبت فرا رسيدن سالگرد شهادت يار وفادار انقلاب:
يکشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۰:۰۰
نويد شاهد: ....رنجي كه من از دست متحجرها مي كشم، از دست دشمنان اسلام نكشيدم. مي فرمود ما بايدسه سال براي شيعه ها كار مي كرديم، درحالي كه وقتمان به اين گذشت كه ثابت كنيم شيعه هستيم! دائما در معرض تهمت و شايعه بود كه از اينجا پول مي گيرد، به آنجا وابسته است.مشكلي كه ايشان داشت و خود ايشان مي فرمود، هماني بود كه امام فرموده بود كه رنجي كه من از دست متحجرها مي كشم، از دست دشمنان اسلام نكشيدم. همين مشكل هم براي ايشان بود. مي فرمود ما بايدسه سال براي شيعه ها كار مي كرديم، درحالي كه وقتمان به اين گذشت كه ثابت كنيم شيعه هستيم ! دائما در معرض تهمت و شايعه بود كه از اينجا پول مي گيرد، به آنجا وابسته است.

به گزارش خبرنگار نويد شاهد، شهيد عارف حسيني به علت آشنائي ديرين با امام و افكار ايشان،از زماني كه در نجف به تحصيل مشغول بود،به درستي بر اين نكته واقف شد كه عقب ماندگي كشورهاي اسلامي،از جمله وطن او پاكستان،زاده تفكر استعماري جدائي دين از سياست است هنوز چندي نگذشته بود كه آوازه تقوا،هوش و اخلاص شهيد، از او چهره اي محبوب ساخت،بااين همه انتخاب وي به عنوان رهبر شيعيان پاكستان،به دليل جواني و نيز حضور علماي معمري كه از لحاظ مراتب علمي بر او اولويت داشتند،موجب حيرت بسياري شد،بماند كه اساسا انگيزه انتخاب وي از سوي عده اي دقيقا همين بود كه اميدوار بودند به عنوان مردي از طبقه فرودست و جواني و بي تجربگي،بتوانند با نام او و در پشت نقاب حمايت از رهبري،به خواسته هاي خود جامه عمل بپوشانند،غافل از آنكه شهيد با پشتوانه علمي مناسب و به ويژه بهره گيري از انديشه امام و با عزمي راسخ در پي ريشه كني استعمار از فرهنگ مردم پاكستان است.

مبارزه با شهيد از اين زمان به شكلي كاملا برنامه ريزي شده و با شيوه هاي رايج ايجاد تفرقه بين فرقه هاي مختلف،به ويژه شيعه و سني آغاز شد،بدان گونه كه بخش اعظم وقت و نيروي شهيد صرف حفظ اتحاد بين آنها مي شد.عمال دست نشانده استعمار از زدن هيچ تهمت و افترائي امتناع نكردند و سوار بر موج جهالت عوام،فرصت هاي فراواني را از شهيد گرفتند، ليكن او با علم به اندك بودن فرصت و هوشياري در تشخيص ترفندهاي دشمنان،نهايت سعي خود را در تربيت طلاب انقلابي به كار برد و در كنار ايجاد مدارس و موسسات عام المنفعه،كادر انقلابي اي را كه بتواند راه او را ادامه دهد،پرورش داد،نسلي كه اينك دوران نوجواني را پشت سر گذاشته و اميد است با پشتوانه محكم اعتقادي و پيروي از خط شفاف و روشن امام،موجبات رهائي ملت پاكستان از چنگال ظلم و استبداد را فراهم سازد.

در شماره پنجاهم شاهد ياران، كه يادمان شهيد عارف حسين الحسيني است، مطالبي با عناوين يار وفادار انقلاب.../ديباچه، علامه سيدعارف حسين الحسيني در آئينه توصيف امام، مجاهدات شهيد عارف الحسيني در آئينه توصيف رهبر معظم انقلاب، درنگي در حيات علمي و عملي علامه شهيد عارف حسين الحسيني ...، شهيد علامه سيدعارف حسين الحسيني در آيينه توصيف استادان و ياران، «شهيد عارف الحسيني و انقلاب اسلامي» در گفت وشنود با حجت الاسلام سيدعلي عارف الحسيني، «جستارهايي در منش سياسي شهيد عارف حسيني» در گفت وشنود با حجت الاسلام والمسلمين سيدجواد نقوي، «شهيد عارف الحسيني در قامت يك پدر» در گفت وشنود با حجت الاسلام والمسلمين سيدعلي عارف الحسيني، گفته هايي ناگفته از سيره عملي علامه شهيد سيد عارف حسين الحسيني...، «يادها و يادمان هايي از يك دوستي طولاني» در گفت وشنود با حجت الاسلام والمسلمين شيخ حيدري علي جوادي و «مروري بر پيشينه علمي و مبارزاتي شهيد عارف الحسيني» در گفت وشنود با حجت الاسلام والمسلمين سيدرضا برقعي مدرس به چشم مي خورد.

شهيد حسيني از جمله كساني بود كه به خاطر فعاليتهاي انقلابيش توسط ساواك شناسايي شده و به شهرباني احضار شد، و مورد بازجوئي قرار گرفت. مامورين از ايشان خواستند تعهدنامه اي را كه از قبل آماده شده بود امضاء كند كه طبق آن، از شركت در تظاهرات، سخنرانيها، ديدار و ملاقات با انقلابيون و شركت در اموري كه به نحوي مربوط به نهضت ضد ستمشاهي مي شد، ممنوع مي شد. شهيد حسيني زير بار اين زورگوئي نرفته و از امضاي تعهدنامه امتناع ورزيد و چنانكه از قبل مشخص بود دستور اخراج ايشان صادر شد. اين جريان سبب شد كه شهيد حسيني در زمان اوج انقلاب اسلامي با دلي اندوهبار، حوزه را وداع گفته عازم پاكستان شود، شهيد حسيني، حضرت امام خميني «قدس سره » را به عنوان ولي امر مسلمانان و رهبر جهان اسلام براي مسلمانان پاكستان معرفي كرد. تلا شهاي او سبب شد تا روحانيون مقدس مآب و تحجرگرايان دنياطلب، به مخالفت با ايشان برخيزند و مطالب واهي و سستي را كه نشانه كوتاه فكري و بي اطلاعي آنان بود. ابراز دارند، از آن جمله اينكه تنها كشور شيعه نشين ايران، و تنها پادشاه شيعه محمدرضا شاه است ! پس چگونه ممكن است كه شيع هاي عليه كشور شيعه و سلطان شيعه قيام كرده و لب بگشايد؟!!

«جلوه هايي از سلوك فردي شهيد عارف الحسيني» در گفت وشنود با حجت الاسلام و المسلمين صادق نجاتي،«جلوه هايي از سلوك فردي و سياسي شهيد عارف الحسيني» در گفت وشنود با حجت الاسلام والمسلمين سيد يعقوب حسين جعفري،«سلوك سياسي و تربيتي شهيد عارف الحسيني» در گفت وشنود با حجت الاسلام ناصر عباس،«سلوك فردي شهيد عارف الحسيني» در گفت وشنود با حجت الاسلام سيدشباب حسين شيرازي، «شهيد عارف الحسيني در قامت يك استاد» در گفت وشنود با حجت الاسلام شيخ نظير حسين مطهري، «شهيد عارف الحسيني و مذاهب اسلامي» در گفت وشنود با حجت الاسلام ثواب علي حيدري،«سلوك فردي و اجتماعي» شهيد عارف الحسيني» در گفت وشنود با حجت الاسلام محمداصغر رجايي و «جلوه هايي از انديشه و منش سياسي شهيد عارف الحسيني» در گفت وشنود با حجت الاسلام سيدصادق حسين طاهري ديگر عناوين مطالب اين شماره در وصف فرزند معنوي امام را به خود اختصاص داده اند.

«ويژگي هاي رهبري شهيد عارف الحسيني» در گفت وشنود با حجت الاسلام سيداحمدحسين حسيني، «هويت معارضان شهيد عارف الحسيني» در گفت وشنود با فرحت حسين مهدوي،«شهيد عارف الحسيني در قامت يك استاد» در گفت وشنود با حجت الاسلام حبيب حسين جعفري، «شهيد عارف الحسيني در قامت يك استاد» در گفت وشنود با حجت الاسلام سيدمحمد سبطين حسيني، «حفظ و نشر آثار شهيد» در گفت وگو با حجت الاسلام شبير حسين بخاري، «شهيد عارف الحسيني در قامت همسر» در گفت وشنود با سارا الحسيني، «خصال مديريتي شهيد عارف الحسيني...»، درنگي در كارنامه علمي شهيد سيدعارف حسيني الحسيني در دوران رهبري شيعيان پاكستان ...، محمدعلي تقوايي، نهضت اجرايي فقه جعفري از تأسيس تا رهبري شهيد عارف حسيني، فرزند راستين عاشورا...، عارف حسيني پاكباخته نهضت اسلامي ...، شرحي بر پيام تاريخي حضرت امام خميني در رثاي شهيد عارف حسين حسيني، داوري رسانه هاي خبري جهان درباره كارنامه علمي و عملي علامه شهيد عارف حسين الحسيني، مخلصي از پيام ها، سخنراني ها و مصاحبه هاي شهيد سيدعارف حسين الحسيني و شعرهايي در وصف اين شهيد بزگوار در اين ماهنامه كه ويژه احياگر جامعه اسلامي در پاكستان است، به چشم مي خورند.

عكس هاي ويژه اي از ديدار عارف الحسيني با شهيد آيت الله بهشتي در سال 59 حزب جمهوري اسلامي، در دوران حضور در حوزه علميه قم در كنار حجت الاسلام سيد جواد هادي و حجت الاسلام سيد عابد حسين الحسيني، سفرحج، حجت الاسلام سيد جواد هادي دركنار شهيد عارف الحسيني،در سمينار ائمه جمعه در تهران، حجت الاسلام سيد جواد هادي و محب علي حيدري در كنار شهيد عارف الحسيني، تظاهرات برائت از مشركين در مكه مكرمه در كنارحجت الاسلام سيد ساجد علي نقوي و سيد جواد هادي، شهيد عارف الحسيني در دوران تحصيل در نجف اشرف، شهيد عارف الحسيني در مكه مكرمه در كنار سيد صادق حسين طاهري و حجت الاسلام سيد ساجد علي نقوي، تصاويري در سنگر مبارزه و بسيار از تصاويرناب ديگري مشاهده مي شود.

گفتني است، سيد عارف حسين حسيني(۱۳۲۰، پاراچنار)، رهبر سابق شيعيان پاكستان كه در جريان فعاليت هاي ديني و فرهنگي در ميان مسلمانان پاكستان ترور شد. امام خميني(ره) پس از شهادت ايشان با شديدترين الفاظ به اسلام جعلي اي كه از آن به اسلام آمريكايي تعبير مي كرد؛به عنوان مسبب قتل وي، اشاره كرد. عارف حسيني يك شخصيت آرماني بود. علمائي كه در پاكستان بودند، نوعا شخصيت هاي آرماني نبودند. روحانيت سنتي با جوا نها فاصله داشت و در عين حال آرمان و هدفي براي اعتلاي وضعيت شيعيان پاكستان و ارتقاي منزلت آنها در سطح بين المللي نداشت. وقتي سيد عارف به شهادت رسيد، جوانها دوباره از روحانيت جدا شدند. رفتارش با علماي اهل سنت خيلي خوب بود. گاهي اوقات آنها را دعوت مي كرد و با هم مناظر هاي خصوصي داشتند. واقعه برائت از مشركين كه در حج پيش آمد و ايشان در تظاهرات شركت كردند، حساسيت وهابي ها روي ايشان زياد شد. در پاكستان كنفرانسي منعقد كرده بود كه مكه بايد براي همه مسلمانان آزاد باشد و اين هم حساسيت وهابي ها را بيشتر كرد. خون شهيد قاتلان او را رسوا كرد. نام قاتل ايشان فاضل الحق، استاندار ايالت سرحد بود. اصل و سبب او بود و طرح و نقشه را او كشيده بود. البته مباشر و اجرتي هم بودند و سرانجام او هم هرطور بود به جهنم واصل شد. عراق پشت قضيه بود. صدام آنها را اجير كرده بود.

انتهاي پيام/م
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده