دوشنبه, ۱۴ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۰۰:۰۰
نويد شاهد: آنچه مي خوانيد 20 سخن گلچين شده از شهيد آيت الله قدوسي است كه ديدگاه هاي اين شهيد بزرگوار را به شكل اجمالي نشان مي دهد.


1- آشكارترين اثر "ايمان به خدا” اتكاء به خود و قدرت نفس است.

2- احتياج يك جامعة زنده به مباني اخلاقي بمنزله يك اصل مسلم و قانون تغيير ناپذير در نزد مربيان عالم بشريت مورد قبول و احترام است.

3- اصلاح را از خودمان و از افراد و اطفالي كه سرپرستي آنها را به عهده گرفته ايم آغاز نمائيم.

4- هر گونه مسامحه و هر گونه سهل انگاري لطمه به اين نهضت فكري اسلامي است.

5- در هر كار حساب شده اي داشتن "هدف” يكي از شرايط حتمي است.

6- طلبه يعني به همه چيز پشت پا زدن، بايد همه چيزي مادون كردگار عظيم است به خود حرام كني.

7- عمل صالح بدنبال "ايمان” براي انسان حالتي مي آورد كه از آن تعبير مي شود به ملكه، كمال روحي، حالات معنوي و آن حالت غير از اين مظاهر مادي است و با يافتن و دسترسي به او خيلي از مشكلات به يك شكلي حل مي شود كه با هيچ وسيله ديگر قابل حل نيست.

8- براي رسيدن به اينكه انسان واقعاً اشتباه نكند، بايد اول ببينيم آنهائي كه رسيدند، آنهائي كه منشأ كمالات هستند، آنهائيكه نشان داده اند كه راه برايشان مشتبه نشده و اشتباه نمي رود. ببينيم آنها، اخلاق حسنه، فضائل، كمالات را در چه مي دانند.

9- انسان ساليان دراز بايد با نفس كشتي بگيرد تا "اخلاق بد” را كنار بزند و به فضائل برسد.

10- شب بنشينيد و تا آخر شب خنده و شوخي كنيد اگر آنروز صبح توانستيد نماز را مثل روز قبل بخوانيد.

11- مسئله تربيت عالم باندازه اي حساب دارد كه يك لحظه آن مربي عالم يعني خداوند منان كه رب العالمين است از ما غفلت ندارد.

12- ما خلق شده ايم تا او را بخواهيم و بپرستيم و اراده اي جز اراده او نداشته باشيم.

13- اگر بنا باشد كه ما بدنبال آن كماليكه برايش آمده ايم راه نيفتيم، غرض از خلقت را باطل كرده ايم و تا به آن حد نرسيم، تمام اين تلاشها افسانه است.

14- اگر مي شنويد كه فلان آقا (امام خميني) مي گويد كه من در فلان بحراني كه داشتند مرا مي بردند من آنها را دلداري مي دادم، اين روي شجاعت تنها نيست، شجاعت تنها اينكار را نمي كند، اينها مربوط به آرامش و بستگي به يك جاي ديگر است.

15- كمال در آخرت آن است كه شما در اينجا تحصيل كرده باشيد. اينجا اگر كمال بود، آنجا هم هست و راهي نيست جز اين مسئله كه شما اينجا بايد گذشت كنيد تا كمال بيايد.

16- مسلمان بايد مسئوليت قبول بكند، مسلمان بايد ناراحتي ها را تحمل بكند تا بعد به كمال برسد و گرنه چيزي هم نصيبش بشود باد آورده است و ثروت بادآورده را باد خواهد برد.

17- اين شهيد دادنها ارزششان وقتي است كه در ما اين جرقه، اصطكاك پيدا كند با آن كمالاتي ذاتي فطرتي، و ما را هم منفعل كند.

18- دوري كردن از لذايذ دنيوي به هر شكل، به عنوان جاه، به عنوان شهرت، به عنوان آوازه، به عنوان مؤلف، به عنوان مدرس، به عنوان معلم، به هر عنوان، گذشتن از تمام اينها كار راحتي نيست، اما پرارزش است.

19- شهادت يعني گذشت، گذشت از جان، از جاه، از شهرت اين مي شود شهادت.

20- آنهائيكه در خط روحانيت حركت مي كنند، بايد بار انقلاب را به مقصد برسانند.


منبع:نرم افزار چند رسانه اي شهيد قدوسي
انتهاي پيام/ز
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده