کد خبر: ۲۱۰۹۳۸
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۸۸ - ۰۵:۵۹
مقاله پيش رو، حاصل پژوهشي است كه در زمينة فرهنگ ايثار و شهادت در كتابهاي دورة ابتدايي به روش تحليل محتوا انجام شده است. ما به منظور انجام اين پژوهش يك سيستم مقوله بندي با توجه به ادبيات و پيشينة موضوع فراهم كرده ايم كه متغير ها و مقوله هاي ايثار و شهادت را شامل مي شود. اين فرآيند كه به فرآيند خود تنظيمي نيز شهره است، در ادامه ما را بر آن داشت كه تغييراتي در سيستم مقوله بندي خود ايجاد كرده، مقوله ها و بعضا متغيرهايي را بدان بيفزاييم يا از آن بكاهيم. برگه كدگذاري بر اساس سيستم مقوله بندي طراحي شد. جامعة آماري پ‍‍ژوهش، همة كتب دورة ابتدايي، و واحد تحليل محتوا در اين پژوهش، درس در نظر گرفته شده است. نتايج حاصل از پژوهش براي برنامه- ريزان حوزة كتب درسي آموزش و پرورش مي تواند مفيد واقع شود. به عبارتي، اين مقاله نشان خواهد داد كه در كتابهاي دورة ابتدايي به چه ميزان به فرهنگ ايثار وشهادت پرداخته شده است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید