بانک سوژه ایثار و شهادت (84)
فردی بود به اسم حسن تاران که این فرد ترک بود و لهجۀ غلیظی داشت و صبح ها بلند می شد و بچه ها را بیدار می کرد
تارزان اخبار مي گويد

فردی بود به اسم حسن تاران که این فرد ترک بود و لهجۀ غلیظی داشت و صبح ها  بلند می شد و بچه ها را بیدار می کرد و این فرد هر چه که برای خوردن به او  می دادند، آب می ریخت و نان در آن تکه می کرد و می خورد و به حسن تلیت  معروف شده بود.
 صبح ها که بلند می شد جائی مثل صحنه تلویزیون برایش درست می کردیم و چند تا پتو به عنوان صندلی زیر پایش می گذاشتیم و چند تکه علف به  جای گل جلویش می گذاشتیم و یا برگ جلویش می گذاشتیم و یک ته ابر را که به  آن چوبی زده بودیم. به جای تریبون جلویش می گذاشتیم و مثل اخبار گوها صحنه  اخبار را برایش فراهم می کردیم و بین ستونها قرار می دادیم که عراقی ها  نبینند. صبح ها می گفتیم که حسن تاران برنامه ات را اجرا کن و او با لهجه  ترکی می گفت آرم اخبار آی تلیت آی تلیت و ناخودآگاه بچه ها از خواب بیدار  می شدند که اخبار را گوش بدهند و یکی از بچه ای فرهنگی که طنز پردازی می  کرد، اخبار اردوگاه را به صورت طنز برای حسن تاران می نوشت تا او بخواند و  او هم سواد آنچنانی نداشت و با لهجه ترکی می خواند و گاهی هم اشتباه می  خواند و مثلاً کلمه ای را که اصلاً در اخبار نبود، می گفت یک بار آنقدر  خنده بچه ها بالا رفت که سرباز عراقی دوید پشت پنجره و تعجب کرد که اول صبح است چه صدائی است که می آید. این طرز بیدار کردن شیوه ای شد برای هر روز  صبح تا بچه ها با نشاط بیدار می شدند. هر روز اگر به طریقی خوشحال بیدار  شوند تا آخر روز شاد می شوند و وقتی می آمدند تا آمار بگیرند بچه ها با  روحیه خوب و شاد می آمدند در صف آمار. در مجموع بچه ها به رغم ممنوعیت ها  نشاط داشتند.
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده