نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

معرفی و خاطرات شهدای استان لرستان
زندگینامه سردار شهید علی محمد امیری
همزمان با غائله کردستان به آنجا اعزام شدند وبه سمت فرمانده سپاه مریوان منصوب گردیدند و در کنار شهیدان بروجردی و متوسلیان و همت به جنگ باکومله و دموکرات پرداختند
آرشیو
انسان خودش انتخابگر بهشت شود

انسان خودش انتخابگر بهشت شود

كودكان خود را با اهل بيت آشنا كنند.آنهاراباخود به مجالس روضه خواني ببرند تانهال دين دروجودشان پاي گير و آينده اي پرازاميدداشته باشند
Histats.com START (aync) Histats.com END