نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

فراتر از آسمان

فراتر از آسمان

یادداشتی از «میرشمس الدین فلاح هاشمی» کارشناس زبان و ادبیات فارسی، که تقدیم به شهدای مدافع حرم کرد.
«ابراهیم هادی» جوانی که 3 دهه بعد از شهادتش الگوی مدافعان حرم شد

«ابراهیم هادی» جوانی که 3 دهه بعد از شهادتش الگوی مدافعان حرم شد

«ابراهیم هادی» همچون نام و فامیلش همانند یک پدر مهربان و هدایتگر، چراغ راه نسلی شده است که بیشتر از هر چیزی به افرادی با مختصات شخصیتی او نیاز دارند.
۲