نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

بازخواني اولین نامه شهید خلبان عباس دوران به همسرش پس از آغاز جنگ

بازخواني اولین نامه شهید خلبان عباس دوران به همسرش پس از آغاز جنگ

اولين نامه شهيد عباس دوران به همسرش كه در مهر ماه سال 1359، يعني در اولين روزهاي حمله تجاوزگرانه عراق به جمهوري اسلامي ايران نوشته است، داراي نكات ارزنده و قابل تامل است.