نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
اسناد فرهنگی
آرشیو

راز نگهداري چفيه

براسـتی از ایـن چفیـه عطـر عشـق و ایثـار و شـهادت و مردانگـی بــه مشـام مـی رســد.
دفــاع در برابــر دشــمن، ربطــی بــه شــیفت کاری نــدارد

دفــاع در برابــر دشــمن، ربطــی بــه شــیفت کاری نــدارد

نزدیــک هــای اذان صبــح بــود، صــدای انفجــار و غریــو گلولــه از خــواب بیــدارم کــرد، تــا آن لحظــه چنیــن صداهایــی را آن هــم در نیمــه هــای شــب نشــنیده بــودم. تــرس سراســر وجــودم را فــرا گرفتـه بـود....

زندگي نامه و خاطره اي از شهيد شمس الله مخدومي

شهيد گرانقدر پس از اتمام خدمت سربازي به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان قروه درآمد و به جمع دلاورمردان عرصه ايثار و مجاهدت پيوست و در راه تحقق اهداف و آرمان‌هاي انقلاب و مبارزه با دشمنان اسلام‌، از هيچ كوششي فروگذار ننمود. وي به دليل لياقت و شايستگي و نيز ايثار و از خودگذشتگي به سمت فرماندهي رزمندگان اسلام منصوب گرديد....
نگاهي به زندگينامه و خاطره اي از شهيد احمد شريفي

نگاهي به زندگينامه و خاطره اي از شهيد احمد شريفي

اگر قدم خیری را برمی‌داشت تلاش می‌کرد تا در کمال پنهانی صورت پذیرد و کسی از کار او مطلع نگردد و او باور قلبی داشت خدا به اسرار درون انسان‌ها آگاه است و همین آگاهی برای کسی که ره حقّ را جستجو می‌کند..
نگاهي به زندگي شهيد محمدصالح آیین

نگاهي به زندگي شهيد محمدصالح آیین

در مدت کمتر از یک سال حضور در سپاه بارها مود تهدید ضد انقلاب قرار گرفتند تا جایی که تمامی اهل خانواده‌اش را به گروگان بردند و پدرش هم با وجود کهولت سن در اسارت مورد اذیت و آزار فراوان قرار گرفت و...

دي ماه خونين

شدت این واقعه به حدی بود که پیکر بسیاری از شهدای حادثه به سختی شناسایی شده بودند و بعضی از پیکرها هم تکه تکه شده بود و حتی تعداد شهدا به حدی زیاد بود که به صورت دسته جمعی در همان روز دفن شدند
معرفي(تلخيص) كتاب شجره طيبه

معرفي(تلخيص) كتاب شجره طيبه

استان کردستان نیز همچون بسیاری از استان ها تعداد قابل توجهی از سادات بزرگوار را در خود جای داده است که امروز وجودشان مایه خیر و برکت برای منطقه است و شخصیت های برجسته علمی و دینی زیادی از میان این قشر برخاسته اند که همواره برای حل مشکلات مردم راه گشا بوده اند و توانسته اند مردم را در رسیدن به اهدافشان رهبری نمایند...
معرفي كتاب گلبرگهاي سرخ كردستان

معرفي كتاب گلبرگهاي سرخ كردستان

دانش آموزان کردستان نیز علی رغم سن کمشان حضور در میادین جنگ را بر ماندن روی نیمکت های کلاس درس ترجیح دادند و بسیاری از آنان با قطره های خونشان مسیر تعلیم و تربیت را برای همنوعان بعد از خود هموار ساختند که امروز نیز ما دستیابی به دستاوردهای عظیم کشور در تمامی زمینه ها را مدیون و مرهون این عزیزان هستیم.