نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

زندگینامه
زندگی نامه شهید علی بنی اسدی
شهید علی بنی اسدی به تاریخ 1/4/1346درروستای نوغاب پسکوه ازتوابع شهرستان قائنات متولد و درتاریخ 2/8/1366درمنطقه عملیاتی چنگوله به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید غلامحسین برازنده
شهید غلامحسین برازنده به تاریخ 3/2/1344 در روستای سه قلعه از توابع شهرستان سرایان متولد و در تاریخ 29/8/1362 حین عملیات والفجر4 در پنجوین عراق به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید محمد براتی
شهید محمد براتی به تاریخ 5/5/1343 در روستای خوانند از توابع شهرستان خوسف متولد و در تاریخ 28/8/1362 در پنجوین عراق به شهادت رسید.
زندگینامه شهید حسین براتی
شهید حسین براتی به تاریخ 2/1/1346 در روستای کلاته بالا از از توابع شهرستان قائن دیده به جهان گشود و در تاریخ 2/8/1366 در جبهه چنگوله به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید جمشید بخشی زاده
شهید جمشید بخشی زاده به تاریخ 1/1/1342 در روستای هشتوکان ازتوابع شهرستان نهبندان به دنیا آمد و درتاریخ 21/11/1361درجبهه سوماردراثراصابت ترکش به شهادت رسید.
زندگینامه شهید محمد بذرافکن
شهید محمد بذرافکن به تاریخ 15/11/1344 درشهرستان بیرجند متولد ودرتاریخ12/6/1365درمنطقه عملیاتی حاج عمران براثر انفجارمین به درجه رفیع شهادت نائل گشت.
زندگي نامه شهید سید محمد بدیعی
شهید سید محمد بدیعی به تاریخ 2/3/1343 در روستای ازمیغان ازتوابع شهرستان طبس متولد و در تاریخ 22/11/1364 درجبهه ام رصاص حین عملیات والفجر به فیض شهادت نائل شد.
زندگينامه شهید محمد بدره
شهید محمد بدره به تاریخ 8/9/1323در روستای فهالنج از توابع شهرستان طبس متولد ودرتاریخ 27/10/1365 درمنطقه شلمچه درعملیات کربلای پنج براثرترکش به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید احمد بخشی زاده
شهید احمد بخشی زاده به تاریخ 18/10/1342 درشهرستان بشرویه متولد و درتاریخ 2/1/1361 درجبهه شوش براثراصابت ترکش خمپاره به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید رضا بخشی تیغاب
شهید رضا بخشی تیغاب به تاریخ 2/1/1346 در روستای تیغاب ازتوابع شهرستان قائنات متولد شد ودرتاریخ 23/9/1365 در جزیره مجنون براثر اصابت ترکش به فیض شهادت نائل شد.
زندگی نامه شهید محمدحسین بخشی
شهید محمد حسین بخشی به تاریخ 4/1/1352 در روستای رکات ازتوابع شهرستان خوسف متولد و درتاریخ 18/9/1372 در جاده ایرانشهر- زاهدان مورد حمله اشرار قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.
زندگینامه شهید محمدعلی بخشی
شهید محمدعلی بخشی به تاریخ 3/3/1342 در روستای زهان ازتوابع شهرستان قاینات بدنیا آمد و درتاریخ 26/3/1363 درمنطقه شلمچه به فیض شهادت نائل آمد.
زندگینامه شهید حسن بخشی
شهید حسن بخشی به تاریخ4/1/1345 در روستای رای ازتوابع شهرستان نهبندان متولد و درتاریخ 10/2/1365 حین عملیات والفجر8 درجبهه فاو به فیض شهادت نائل آمد.
زندگینامه شهید علی بخشی
شهیدعلی بخشی به تاریخ 2/4/1337 درروستای طارق ازتوابع شهرستان نهبندان متولد ودرتاریخ 6/12/1358 در دفاع از اموال عمومی مردم در بانک صادرات مشهد مقدس به فیض شهادت نائل آمد.
زندگینامه شهید مهدی بخشایش
شهید مهدی بخشایش به تاریخ 1/1/1344 در شهرستان بشرویه متولد و در تاریخ 4/10/1365 حین عملیات کربلای4 در منطقه ام الرصاص به فیض شهادت نایل شد.
آرشیو
وصیت نامه شهید غلامعلی بنیانی

وصیت نامه شهید غلامعلی بنیانی

هرکس کوچکترین کاری در این دنیا بکند، هدف دار است و هدف من از آمدن به این مکان مقدس، جهاد در راه خدا است. جهادی که چه در راه خدا کشته شویم و چه بکشیم پیروزیم .