نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
ادامه دهنده راه شهدا باشید

ادامه دهنده راه شهدا باشید

ازشما می خواهم راه انقلاب را ادامه دهید چون عزيزاني را از اين راه از دست داديم، و اگر دنباله رو هدف آنها نباشیم روز قيامت پيش خداوند تبارك و تعالي هيچ جوابي نخواهیم داشت.
یکی دو تا آرپی‌جی که زدیم، تانک‌ها عقب کشیدند

یکی دو تا آرپی‌جی که زدیم، تانک‌ها عقب کشیدند

هشت موتور آماده کردیم و 16 نفر با 16 آرپی‌جی راه افتادیم. نرسیده به پادگان، تانک‌ها را دیدیم. یکی دو تا آر‌پی‌جی که زدیم، تانک‌ها عقب کشیدند. در واقع این اولین مرحله‌ی عملیات تیپ نبی‌اکرم(ص) در آن منطقه بود.
فرار بعثی‌ها با استفاده از « ماکت»

فرار بعثی‌ها با استفاده از « ماکت»

حسابی منطقه را زیر آتش توپ و تانک قرار داده و ادوات عراقی‌ها را منهدم کردیم، اما آن‌ها هیچ عکس‌العملی نشان ندادند؛ رفتارشان مشکوک به نظر می‌رسید. بعد از شناسایی مشخص شد که این یک طرح فریب و همه‌ی‌‌ سربازها و ادوات دشمن، ماکت بوده است.