نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

فرهنگی - هنری
آرشیو

توصیف شهید «علی چاوشیان» از عشق به معبود

بچه های بسیج و غیره را می بینم که به التماس از فرماندهان می خواهند که آنها را بعنوان پیشتاز و پیشمرگ بپذیرند این چیست و چه می تواند باشد؟ به غیر از عشق به معبود و محبت به درگاه خالق.
نگذارید منافقین در شما رخنه و خدشه ای به انقلاب بزنند

نگذارید منافقین در شما رخنه و خدشه ای به انقلاب بزنند

در وصیت نامه شهید «مهدی ضياء كمالي» آمده است: برادران عزیز و گرامی شما باید دانسته باشید که باید این حرکات انقلابمان جدی گرفته و اسلام عزیزمان در تمام کشورها صادر شود. نگذارید منافقین از خدا بی خبر در صفوف شما رخنه و خدشه ای به انقلاب بزنند.

حسین هرگز به نامحرم نگاه نمی کرد

نجابت و پاکی چشم شهید حسین زرقومی به حدی بود که هرگز به نامحرم نگاه نمی کرد و حتی حاضر می شد در منزل نمازش را بخواند ولی مواجه با زنان (که در کوچه می نشستند) نشود.