نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

فرهنگی - هنری
آرشیو
هفت وصیت شهید محمود ضیاالدینی به ورزشکاران

هفت وصیت شهید محمود ضیاالدینی به ورزشکاران

از کلیه جوانان ورزشکار می خواهم ورزش کنند و هرگز ورزش را ترک نکنید چون یک جوان ورزشکار اولا در ورزش موفق است ثانیا اهل بی بند و باری ولگردی نیست و ثالثا ورزش برای تن و سلامتی موثر است و یک ورزشکار یک رزمنده خوب خواهد بود.
Histats.com START (aync) Histats.com END