نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

فرهنگی و اجتماعی
آرشیو
خاطره ای از شهید پاشانژاد در عالم رویا: سوزش تیر را فقط لحظه اول احساس کردم

خاطره ای از شهید پاشانژاد در عالم رویا: سوزش تیر را فقط لحظه اول احساس کردم

سه یا چهار روز بعد شهادت شهید پاشانژاد، شبی او را در خواب دیدم... سر حال بود. گفتم تیری که به سرت خورد خون زیادی جاری شد، حالا اثری از آن نمی بینم. جوابم داد:‌ من همان لحظه اولش سوزش تیر را احساس کردم و خیلی زود خوب شدم.