مستند «رسول» / قسمت سوم

مستند «رسول» / قسمت سوم

«رسول» روایتی مستند از زندگی شهید دیپلمات رسول حیدری کاری از موسسه روایت فتح است که در ۳ قسمت تولید شده است. قسمت سوم این مستند «زندگی پس از پایان جنگ تحمیلی، جنگ بوسنی، سفر به بوسنی و شهادت» برای علاقه مندان در نوید شاهد قرار گرفت.
مستند «رسول» / قسمت دوم

مستند «رسول» / قسمت دوم

«رسول» روایتی مستند از زندگی شهید دیپلمات رسول حیدری کاری از موسسه روایت فتح است که در ۳ قسمت تولید شده است. قسمت دوم این مستند «ازدواج، دفاع مقدس» برای علاقه مندان در نوید شاهد قرار گرفت.
مستند «رسول» / قسمت اول

مستند «رسول» / قسمت اول

«رسول» روایتی مستند از زندگی شهید دیپلمات رسول حیدری کاری از موسسه روایت فتح است که در ۳ قسمت تولید شده است. قسمت اول این مستند «تولد شهید دوران کودکی ، نوجوانی ؛انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی» برای علاقه مندان در نوید شاهد قرار گرفت.
۵
آرشیو