فجرآفرینان/ (قسمت ششم) شهید آیت الله سیدعبدالکریم هاشمی نژاد

فجرآفرینان/ (قسمت ششم) شهید آیت الله سیدعبدالکریم هاشمی نژاد

مجموعه مستند فجرآفرینان محصول گروه تلویزیونی شاهد در دهه فجر پنجم «شهید آیت الله سیدعبدالکریم هاشمی نژاد».
۲
آرشیو