عکس‌های کمتر دیده‌شده عملیات طریق‌القدس

عکس‌های کمتر دیده‌شده عملیات طریق‌القدس

تنها دو ماه پس از پیروزی در عملیات ثامن الائمه (ع)، عملیات طریق القدس را در سال دوم جنگ (آذرماه سال 1360) با سرعت بسیار و بر پایه تحولات جدید در کشور، به عنوان بزرگ ترین عملیات خود در مقیاس گسترده، طرح ریزی شد. سازماندهی نیروهای داوطلب با انگیزه شهادت طلبی در سازمان سپاه و در آستانه فرا رسیدن ماه محرم، برجسته ترین ویژگی این عملیات بود.
۱
آرشیو