درسهای اخلاص از شهید سلیمانی در مجموعه پوسترهای

درسهای اخلاص از شهید سلیمانی در مجموعه پوسترهای "فقط برای خدا"

نوید شاهد - مجموعه پوستر های حاج قاسم سلیمانی با عنوان" فقط برای خدا" کاری است از حوزه هنری انقلاب اسلامی که به تبین برخی از اقدامات خالصا لوجه الله از آن مجاهد شهید می پردازد. سایت نوید شاهد در جایگاه جدیدی با عنوان "هم قدم با شهدا" به معرفی این گونه آثار از شهدا می پردازد.
فقط برای خدا (9)

فقط برای خدا (9)

راه افتاد به دختر یکی از شهدا سربزند؛ پابرهنه. تا برایش کفش ببرند، رسیده بود.
فقط برای خدا (8)

فقط برای خدا (8)

باغبان اسم رئیس جمهوری آمریکا را گذشته بود روی سگش. وقتی فهمید، عصبانی شد. گفت: درسته که او دشمن ماست و ما قبولش نداریم، ولی یک انسانه؛ هیچ وقت اسم یک انسان را بر روی حیوان نگذار.
فقط برای خدا (7)

فقط برای خدا (7)

فرش کوچکی انداخت گوشه حیاط خانه پدری اش؛ توی آفتاب. پیرمرد را از حمام آورد، روی فرش نشاند و سرش را خشک کرد. دست و پیشانی اش را می بوسید و می گفت: همه دل خوشی من توی این دنیا، پدرمه.
فقط برای خدا (6)

فقط برای خدا (6)

در فرودگاه دمشق نماز جماعت خواندیم. نماز که تمام شد، یک نفر از پشت سر گفت نماز دوم را با تاخیر بخوانیم؛ حاج قاسم بود. یک گروه از اهل سنت می خواستند نماز جماعت بخوانند، جماعت ما مانع شان بود. می خواست اول اهل سنت نماز جماعت بخوانند که روی وقت حساسیت بیشتری داشتند.
فقط برای خدا (5)

فقط برای خدا (5)

ظرف غذایش که دست نخورده می ماند، وحشت می کردیم. مطمئن می شدیم به گروهانی در یک گوشه خط لشکر غذا نرسیده؛ این طوری اعتراض می کرد به کارمان. تا آن گروهان را پیدا نمی کردیم و غذا نمی دادیم به شان، لب به غذایش نمی زد. گاهی چهل و هشت ساعت غذا نمی خورد تا یقین کند همه غذا خورده اند.
۱
آرشیو