زنان زندان

زنان زندان

در تاریخ مبارزات قبل از انقلاب، زنان همدوش مردان به مبارزه با رژیم مشغول بودند و به تبع بخشی از زندانیان سیاسی قبل از را نیز زنان تشکیل می دادند، زنانی که مردانه شکنجه های طاقت فرسای زندان را تاب آوردند و سهمی در خور از پیروزی انقلاب را به نام خود به ثبت رساندند.
ادب

ادب

برف شدیدی باریده بود. وقتی قطار دو کوهه وارد ایستگاه تهران شد ساعت دو نیمه شب بود. با چند نفر از رفقا حرکت کردیم. علی اصغر را جلوی خانه شان در خیابان طیب پیاده کردیم. پای او هنوز مجروح بود.
حماسه پایداری

حماسه پایداری

دو نفر بیشتر نبودیم. من بودم و او. فقط می دانستم اسمش حسن است. او آر پی جی می زد. من هم به او کمک می کردم. دل شیر داشت. از هیچ چیزی نمی ترسید. در محاصره مانده بودیم. هیچکس کمک ما نبود. نه راه پیش داشتیم نه راه پس. حسن گفت: ما اینجا یا شهید می شویم یا اسیر.
عاشورا

عاشورا

آبان سال 59 بود. روز عاشورا آماده شدم تا به هیئت بروم. ساعت ده صبح بود. یکدفعه ضعف شدیدی در بدنم حس کردم. گویی جان از بدنم خارج می شد. همانجا کنار در نشستم. نفهمیدم خواب بودم یا بیدار. یکدفعه محمد پسرم را دیدم که با فرق خونین روی زمین افتاده!
روایت حضور رهبر انقلاب به‌همراه حاج قاسم در منزل شهید عظیم‌پور

روایت حضور رهبر انقلاب به‌همراه حاج قاسم در منزل شهید عظیم‌پور

روایت دیدار رهبر معظم انقلاب به‌همراه شهید حاج قاسم سلیمانی در منزل شهید عظیم‌پور در کرمان منتشر شد.
دعا کرد قبل از پسرش به شهادت برسد

دعا کرد قبل از پسرش به شهادت برسد

روزی که پسرش به جبهه رفت زیر لب دعا کرد که او قبل از پسرش به شهادت برسد، چون تحمل داغ فرزند دلبندش را ندارد . آن روز هیچ کس گمان نمی کرد که شهیده فریده سیاحی، از سوسنگرد به بهشت پر بکشد و با بدنی غرقه خون به دیدار حضرت فاطمه زهرا(س) بشتابد.
۷
آرشیو