مهاجر مجاهد و شهید غریب

مهاجر مجاهد و شهید غریب

گمنامی او به گونه ای دیگر بود. او در غربت عجیبی به شهادت رسید. پیکرهای شهدای عملیات والفجر 9 به شهرستان بجستان آمد. تمامی شهدا توسط خانواده هایشان تشییع و تدفین شد. اما یک شهید هنوز مانده! کسی برای تحویل پیکر او اقدام نکرده!
انقلاب اسلامی، روحانیت و امام خمینی

انقلاب اسلامی، روحانیت و امام خمینی

با تشکر از جناب عالی و رفقایتان که در این راه گام بر می دارید، به نظر بنده ویژگی ها و عناصری که در انقلاب اسلامی ایران چشمگیر و بارز بود، یکی وجود رهبری لایق و با هوش و مقاوم، و دیگری جو زمان و طول مدت انقلاب است.
دعای شهادت پای سفر عقد!

دعای شهادت پای سفر عقد!

رفته بودیم. برای مراسم عقد. قرار بود حضرت آیت الله مدنی خطبه عقد ما را جاری کند. قبل از شروع مراسم، علی آقا رو به من کرد و گفت: شنیده ام که عروس هرچه در مراسم عقد از خدا بخواهد خدا اجابت می کند. نگاهش کردم و گفتم: چه آرزویی داری؟! درحالی که چشمان مهربانش را به زمین دوخته بود گفت: اگر علاقه ای به من داری دعا کنید و از خدا برای من شهادت بخواهید.
رویای صادقه: مادرم منتظر است مر شناسایی کن!

رویای صادقه: مادرم منتظر است مر شناسایی کن!

عملیات والفجر 8 تازه به پایان رسیده بود. پیکرهای شهدا به ستاد معراج شهدای تهران منتقل شد. در بین شهدا شهیدی بود که پیکرش کاملا سالم بود. فقط ترکش بزرگی شبیه یک نعلبکی به سمت چپ سینه اش اصابت کرده و در کنار قلبش ایستاده بود. هیچ مشخصاتی نداشت. نه پلاک، نه کارت و نه ... به همراه این شهید برگه ای بود که نوشته بود: شهید گمنام.
فجر آفرین مثل حاج احمد متوسلیان

فجر آفرین مثل حاج احمد متوسلیان

در سال 1332 متولد شد، ده ساله بود که نظاره گر سرکوب قیام 15 خرداد به رهبری امام خمینی (ره) شد و همین انگیزه ای برای آغاز مبارزات سیاسی او شد. پس از پایان تحصیلات جذب تشکل های مکتبی و سیاسی پیرو خط امام شد و کار توزیع اعلامیه های امام را در جنوب شهر تهران به عهده داشت.
کاغذ هایی از کنج سلول

کاغذ هایی از کنج سلول

پس از وقوع حادثه تاریخ ساز پانزدهم خرداد 1342، موجی از دستگیری ها توسط ساواک آغاز شده در نهایت منجر به دستگیری 352 از بزرگان مذهبی و سیاسی و انقلابی شد که براساس اسناد به دست آمده از ساواک در زندان های موقت شهربانی کل کشور، قزل قلعه، پادگان عشرت آباد و پادگان بیسیم بازداشت شدند.
۶
آرشیو