نمازعشق؛ روایت آزاده منصور ناصر شریعتی

نمازعشق؛ روایت آزاده منصور ناصر شریعتی

گلوله به بازوی راست و ترکش به ران پای راستم اصابت کرده و نیمی از بدنم، عملا از کار افتاده بود. طوری که سنگینی جسمم را با نیم دیگرم می کشیدم. از زخمهایم مدام خون می ریخت و بی اندازه درد داشتم. از طرفی مرا در اتاقی حبس کرده بودند که چهار دیوارش بسته بود و هیچ روزنه ای برای تماس با بیرون نداشت.
تشخیص خرابکاری های صنعتی

تشخیص خرابکاری های صنعتی

ایشان در بخش ساخت منبع تغذیه لامپ های ماکروویوی و در بخش توسعه شتاب دهنده ها به ما در کار دانشگاهی که انجام می دادیم کمک کرد. وقتی من آمدم انرژی اتمی، همکاری ایشان با انرژی اتمی به دلیل ارتباطی بود که با من داشت. آخرین کاری که مشغول آن بود در تشخیص خرابکاری های صنعتی بود.
اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسراي عراقی/ روایت چهاردهم

اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسراي عراقی/ روایت چهاردهم

من مدت کوتاهی بود که در جبهه بودم. در این مدت که از ده روز تجاوز نمی کرد بسیاري مسائل برایم روشن تر شد. واحد ما در تاریخ 82/2/19 به منطقه ي شوش رسید. هنوز چند روز نگذشته بود که سیر نزولی وضع روحی در افراد شروع شد. چهره هاي زرد و پریده رنگ آنها حاکی از یک بی هدفی و سردرگمی شدید بود.
واجب یا مستحب؛ روایت آزاده محمد ابراهیمی نسب

واجب یا مستحب؛ روایت آزاده محمد ابراهیمی نسب

عراقیها قبل از ما، یک گروه از اسرای داخل اردوگاه را به زیارت برده بودند و به آنها اجازه نداده بودند که نماز صبح را بخوانند. این مسئله خیلی برای ما سخت بود و با اینکه یک عمر انتظار زیارت قبر ابا عبدالله الحسین (ع) را داشتیم، اما نتوانستیم به خاطر یک امر مستحب (زیارت)، یک امر واجب را (نماز) کنار بگذاریم و ناچار از این فرصت چشم پوشی کردیم .
اذان یا شورش؛ روایت آزاده علی اصغر محترم

اذان یا شورش؛ روایت آزاده علی اصغر محترم

شب هنگام، قبل از خوابیدن، فرمانده اردوگاه به اتفاق چندتن از سربازان و درجه داران خود به پشت میله ها آمد و حدود یک ساعت ما را تهدید کرد که اگر نماز شب و یا نماز جماعت بخوانید، چنین می کنم و چنان می کنم.
آن جوان کمتر از 30 سال و حیرت من

آن جوان کمتر از 30 سال و حیرت من

قصه آشنایی دکتر عباسی که یک چهره علمی در علوم هسته‌ای است با مهندس داریوش رضایی نژاد که متخصص برق قدرت است، آن هم در مقطعی که دکتر هنوز به استقرار در دفتر ریاست سازمان انرژی دعوت نشده بود و مهندس داریوش هم هوای دوباره درس خواندن بعد از ماجرای ارومیه به سرش نزده بود، شاید برای مخاطبان هم جالب باشد.
۲
آرشیو