غائب از نظرها

غائب از نظرها

وقتي بررسي کردم ديدم در منزل از داخل با آن قفل هاي قديمي قفل شده است. اين قفل ها به گونه اي بود که اگر کسي بيرون ميرفت معلوم بود و ...
دیدار در هور

دیدار در هور

شهید علی اصغر حاجی غلامزاده سبزیکار معاون اطلاعات و عملیات تیپ مستقل 21 امام رضا (ع) در تاریخ بیست و یکم بهمن سال 1364 در عملیات والفجر8 در اروند رود بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. روایتی کوتاه از این شهید بزرگوار را بخوانید:
مدد از استخاره

مدد از استخاره

يک بار هنوز چند دقيقه از خروج ايشان از منزل نگذشته بود که نيروهاي امنيتي رژيم شاه که به دنبال ايشان بودند به خانه ما ريختند تا ايشان را دستگير کنند...
تعبير خواب

تعبير خواب

در خواب ديدم به دست مأموران رژيم شاه اسير شده ام و زنجير محکمي به دست و پايم بسته اند...
پاره اي از ماه

پاره اي از ماه

شبي در خواب ديدم ماه به صورت کامل در آسمان ظاهر شده وفضا را بسيار روشن کرده است. وقتي به آن نگريستم ديدم علي به صورت هاله اي از نور از داخل قرص ماه بيرون آمد...
همسايه امام حسين(ع)

همسايه امام حسين(ع)

ناگهان چشمم به بلندترين ساختمان افتاد و ديدم علي در طبقه يکي مانده به آخر آن ايستاده و مرا نگاه ميکند، او از من خواست به بالا بروم...
۸
آرشیو