سجده با پیشانی سوراخ

سجده با پیشانی سوراخ

به اطرافم نگاهی کردم. زنان و دختران همسفرم هر یک حالی داشتند. من هم در فاصله ای دور از دیگران و در پشت تلیّ از خاک با جمجمه پیشانی سوراخ شده ات خلوت کردم. حالا من بودم و تو، دست بردم و خاک گونه هایت را ستردم.
بسیجی های الله اکبری

بسیجی های الله اکبری

مصطفی بعد از پانسمان پایش به اتاق آن پزشک رفت و از او پرسید:«اگر قسمتی از بدنتان زخمی باشد و روی آن را بدون بی حسی ضدعفونی کنند و حتی بخشی از آن را بکِنند، احساس درد نمی کنی؟»
شهید خجالتی

شهید خجالتی

عملیات خیبر سال 1362 انجام شد و مصطفی یکی از جوانان رزمنده بود که در منطقه طلائیه از ناحیه پای راست مجروح شده بود. ترکش پشت پایش را از بالای زانو خراش داده بود. بر اثر این جراحت به بیمارستانی در شهر مقدس قم منتقل شده بود.
ترفند های منحصر به فرد نوجوان 14 ساله برای اعزام به جبهه

ترفند های منحصر به فرد نوجوان 14 ساله برای اعزام به جبهه

آن روزها نه سنم به اعزام می خورد نه قد و هيکلم. توی شلوغی وازدحام جمعيت از فرصت استفاده کردم وبه صورت مخفيانه چهار تا آجر بردم داخل وگذاشتم جلوی ﻣيز ثبت نام در يک لحظه تا آن بنده خدا سرش را چرخاند روی آجرها ايستادم ومدارک ﻻزم را انداختم روی ﻣيز.
شوخی با چفیه

شوخی با چفیه

دریکی ازعملیات های گسترده هنگام درگیری ناچاربه موضع گیری در ارتفاعات شدیم.ایشان زودترازهمه ی ماحتی زوترازعشایر، نوک قله بودند
از شهادتش خبر داشت

از شهادتش خبر داشت

ايشان هرچه اصرار كرد روي اين موضوع من هم طفره مي رفتم و روي نظر خودم پافشاري مي كردم و حاضر نبودم از حرف خودم ذره اي كوتاه بيايم
۲
آرشیو