نگاه کن پدر این نقشه های ایران است شلمچه

نگاه کن پدر این نقشه های ایران است شلمچه

نگاه کن پدر این نقشه های ایران است / به من بگو که شلمچه کجای ایران است
آبی تر از آنیم

آبی تر از آنیم

آبی تر از آنیم که بیرنگ بمیریم / از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم
شهید زنده

شهید زنده

گر چه با کپسول اکسیژن مجابت کرده اند / مادرت می گفت دکترها جوابت کرده اند
خوشا آنان.......

خوشا آنان.......

خوشا آنان که با ایمان و اخلاص / حریم دوست بوسیدند و رفتند
به پیشگاه سبز شهید

به پیشگاه سبز شهید

بیا و یک شب دیگر حضورت را مکرر کن / تمام لحظه هایم را به لبخندی معطر کن
مرد هزار و يك شب

مرد هزار و يك شب

آمد صريح و موجز و شيوا و مستدل / پيچيده توي كوچه بن بست يک غزل
۴
آرشیو