متن وصیت نامه شهید احمد کاظمی

متن وصیت نامه شهید احمد کاظمی

خداوندا فقط مي خواهم شهيد شوم شهيد در راه تو، خدايا مرا بپذير و در جمع شهدا قرار بده. خداوندا روزي شهادت مي خواهم كه از همه چيز خبري هست الا شهادت
۷
آرشیو