گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (29) وضو با جراحی پلاستیك

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (29) وضو با جراحی پلاستیك

شخصی در دست یا صورت خود عمل جراحی پلاستیک انجام داده و پلاستیک، روی پوست را گرفته است. وظیفه او برای وضو و غسل چیست؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (28) وضو با ناخن مصنوعی

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (28) وضو با ناخن مصنوعی

افرادی هستند که چون ناخن ندارند، ناخن مصنوعی می کارند. وظیفه چنین افرادی در وضو و غسل چیست؟
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (27) وضو گرفتن با وجود كلاه گیس یا موی كاشته شده

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (27) وضو گرفتن با وجود كلاه گیس یا موی كاشته شده

به وسیله كاشتن مو، موهای سر یا ابرو ترمیم می گردد. آیا وضو یا غسل با موی كاشته شده، اشكال دارد...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (26) جبیره روی پا

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (26) جبیره روی پا

اگر جبیره تمام پهنای روی پا را گرفته، ولی مقداری از طرف انگشتان یا مقداری از طرف بالای پا باز است ...
گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (24) شستن صورت به وسیله هر دو دست

گزیده احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (24) شستن صورت به وسیله هر دو دست

من جانباز قطع نخاع هستم. برای وضو نایب می گیرم و به کمک او یک طرف صورتم را با یک دست و طرف دیگر صورت را با دست دیگرم شست وشو می دهم...
۶
آرشیو