«شهید و شهادت در متون دینی»

«شهید و شهادت در متون دینی»

شهادت در زمان حاضر، موثرترین نیرو در مقابله با عوامل سلطه‌گر و قدرت‌های غیرمشروع است که مطالعه آن در قالب پایان‌نامه‌ای انجام شده است.
«شهید از دیدگاه قرآن»

«شهید از دیدگاه قرآن»

یکی از بهترین و حیات‌بخش‌ترین سرمایه‌هایی که در تاریخ تشیّع وجود دارد شهادت است که فاطمه عباس آبادی درباره جایگاه شهید از دیدگاه قرآن مطالعه‌ای را انجام داده است.
«بررسی وجه نظر افراد تحصیل‌کرده درباره عوامل موفقیت خانواده‌های موفق شاهد»

«بررسی وجه نظر افراد تحصیل‌کرده درباره عوامل موفقیت خانواده‌های موفق شاهد»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی وجه نظر افراد تحصیل‌کرده درباره عوامل موفقیت خانواده‌های موفق شاهد» توسط لیلا شفائی، نگارش گردیده است.
«بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع راهنمایی دختر منطقه 2 شهر تهران»

«بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع راهنمایی دختر منطقه 2 شهر تهران»

بهداشت روانی فرزندان یک واقعیت اجتماعی مهم است که نرجس میقانی در رابطه با آن موضوع پژوهشی را انجام داده است.
«بررسی اختلالات رفتاری نوجوانان شاهد محروم از والدین»

«بررسی اختلالات رفتاری نوجوانان شاهد محروم از والدین»

فرامرز سهرابی، مطالعه‌ای را برای بررسی وضعیت رفتاری نوجوانان شاهد و محروم از والدین که در موسسات شبانه‌روزی بنیاد شهید انقلاب اسلامی زندگی می‌کنند، انجام داده است.
«بررسی ویژگی‌های شخصیتی فرزندان جانبازان»

«بررسی ویژگی‌های شخصیتی فرزندان جانبازان»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی ویژگی‌های شخصیتی فرزندان جانبازان» توسط سعید عسکری تالیف شده است.
۵
آرشیو