بررسی رابطه بین نگرش رزمنده در مورد جنگ و میزان واکنش افسردگی

بررسی رابطه بین نگرش رزمنده در مورد جنگ و میزان واکنش افسردگی

«بررسی رابطه بین نگرش رزمنده در مورد جنگ و میزان واکنش افسردگی» عنوان پایان نامه ای تحقیقی است که در سال های نخست پس از جنگ انجام شده است.
«مقایسه و بررسی میزان گرایش به اختلال روانی بین همسران شاهد و غیر شاهد در شهر اصفهان»

«مقایسه و بررسی میزان گرایش به اختلال روانی بین همسران شاهد و غیر شاهد در شهر اصفهان»

زهرا آقاخانی در پایان‌نامه‌ خود، به این موضوع رسیده است که زنان شاهد و غیر شاهد از نظر گرایش به بیماری‌های روانی همچون هیپوکندری، هیستری، پسیکوپاتی، اسکیزوفرنی و مانیا با هم تفاوت دارند و گرایش در زنان شاهد کمتر از زنان غیرشاهد می‌باشد.
اصلاح و بهبود روش در مددکاری اجتماعی (بنیاد شهید انقلاب اسلامی)

اصلاح و بهبود روش در مددکاری اجتماعی (بنیاد شهید انقلاب اسلامی)

پایان‌نامه‌ای با عنوان «اصلاح و بهبود روش در مددکاری اجتماعی توسط عزیز الله بابایی روچی انجام شده است.
«بررسی و ارزیابی دوره آموزشی ارتباط موثر با محیط و دیگران، کارکنان ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران»

«بررسی و ارزیابی دوره آموزشی ارتباط موثر با محیط و دیگران، کارکنان ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران»

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به سفارش بنیاد شهید و امور ایثارگران، دوره آموزشی ارتباط موثر با محیط و دیگران را برای کارکنان ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار کرده و مهندس افشین راهنما، نتایج آن را در پژوهشی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.
«بررسی میزان موفقیت مجله شاهد باتوجه به اهداف آن از دیدگاه شهروندان تهرانی شاهد و غیرشاهد»

«بررسی میزان موفقیت مجله شاهد باتوجه به اهداف آن از دیدگاه شهروندان تهرانی شاهد و غیرشاهد»

کیفیت و کمّیت مطبوعات امروزی ایران، از مسائل قابل توجهی بوده و این موضوع در قالب یک پایان‌نامه برای مجلات شاهد بررسی شده است.
خاطرات رزمندگان، جانبازان دوران دفاع مقدس و سربازان عراقی در پایان‌ نامه «خاطرات کردستان»

خاطرات رزمندگان، جانبازان دوران دفاع مقدس و سربازان عراقی در پایان‌ نامه «خاطرات کردستان»

پایان نامه‌ای با عنوان «خاطرات کردستان» توسط مرکز تلویزیونی جانباز گردآوری شده است که دربرگیرنده تعدادی از خاطرات رزمندگان و جانبازان دوران دفاع مقدس و همچنین سربازان عراقی است.
۴
آرشیو