نماد در غزل بعد از انقلاب اسلامی

نماد در غزل بعد از انقلاب اسلامی

تحوّلات و دگرگونی‌هایی که در سه دهة اخیر در بن‌مایه‌های فکری و ایدئولوژیکی شاعر امروز صورت­گرفته، تغییرات بنیادینی را در ساختار زبانی و بلاغی شعر و غزل این دوره فراهم­ آورده و طیف شعری وسیعی را در قلمرو ادبیّات مقاومت در حیطة غزل با درون­مایه جنگ - که غالباً می‌توان آنها را به دو دستة غزل­حماسه و غزل سرخ تقسیم و تفکیک­ کرد - فرا‌روی شاعر این دوره گشوده‌است و در این مقال و مجال، نماد به عنوان یکی از ظریف‌ترین شگردهای هنری در میان عناصر گوناگون خیال، مورد بحث و فحص واقع ­شده ­است
نگاه زیبایی‌شناسانه به مرگ و زندگی در نقاب فاطمه ‌الزهرا(س) در «از شرابه‌های روسری مادرم»

نگاه زیبایی‌شناسانه به مرگ و زندگی در نقاب فاطمه ‌الزهرا(س) در «از شرابه‌های روسری مادرم»

کتاب «از شرابه‌های روسری مادرم» اثری شاخص از سیدحسن حسینی در زمینۀ ادبیّات آیینی است.
بازتاب نتایج عملیات کربلای 8 در رسانه‌های خارجی

بازتاب نتایج عملیات کربلای 8 در رسانه‌های خارجی

امروز هجدهم فروردین ماه سالروز اجرای عملیات «کربلای8» است که در شرق‌ بصره‌ عراق‌، محور جنوبی‌ جنگ‌ در غرب‌ شلمچه‌ ایران‌ انجام شد.
عملیات بدر در یک نگاه

عملیات بدر در یک نگاه

بعداز عملیات خیبر مسئولین از فرماندهان نظامی می خواستند تا با یک عملیات پیروز در زمین های اطراف بصره انجام دهند. فرماند هان هنوز به هور الهویزه و رسیدن به دجله و جاده العماره بصره می اندیشدند. اما هور دیگر مثل قبل از خیبر بکر و دست نخورده نبود و دشمن کارهایی اساسی در هور انجام داد.
سبک‌شناسی لایه‌ای ‌مجموعه ‌اشعار قیصر امین‌پور

سبک‌شناسی لایه‌ای ‌مجموعه ‌اشعار قیصر امین‌پور

علی فوده یکی از شاعرانی که در شعر خود توجه ویژه‌ای به فلسطین دارد. عشق به سرزمین مادری، توجه به فلسطین، افتخار به عرب بودن، دعوت به مبارزه و تلاش برای بیدار ساختن مردم از خواب غفلت از مهم‌ترین جلوه‌های ادبیات مقاومت در شعر وی می‌باشد.
پیوند حماسه و غزل در شعر انقلاب و دفاع مقدّس با تأکید بر غزلیات حسین اسرافیلی

پیوند حماسه و غزل در شعر انقلاب و دفاع مقدّس با تأکید بر غزلیات حسین اسرافیلی

شعر حماسی و شعر غنایی را می­توان از اوّلین و مهم­ترین انواع شعری به شمار آورد. مهم­ترین قالب شعر غنایی، غزل استو تنها قالبی است که بیشترین نوآوری و تحوّل را از نظر محتوا در دوره­ های گذشته پذیرفته، امّا همچنان اصالت خود را حفظ کرده ­است.
۵
آرشیو