جايگاه زن در ادبيات نمايشي دفاع مقدس از ديد نظريه فمينيستي

جايگاه زن در ادبيات نمايشي دفاع مقدس از ديد نظريه فمينيستي

در اين مقاله به نقد و بررسي ادبيات نمايشي دفاع مقدس با تاکيد بر جايگاه زن در شش نمايشنامه شاخص از اين جريان هنري معاصر ايران خواهيم پرداخت. با آن که دفاع مقدس ملت ايران بدون هيچ گونه تمايز جنسيتي، زنان و مردان را درگير خود ساخته بود، اما جايگاه زنان در نمايشنامه هاي دفاع مقدس متزلزل و ميزان تاثيرگذاري آنان در زندگي فردي و اجتماعي در دنياي متن آثار نمايشي، کم اهميت تصوير شده است.
بازنمايي عناصر اساطيري - حماسي همبستگي ملي در شعر دفاع مقدس

بازنمايي عناصر اساطيري - حماسي همبستگي ملي در شعر دفاع مقدس

يکي از هدف هاي اين تحقيق نشان دادن ارزش و اهميت شاهنامه فردوسي در راستاي وحدت و يکپارچگي ملت ايران، به ويژه در طي جنگ تحميلي عراق عليه ايران است و بازنمايي افتخارات رزمندگان ميدان هاي نبرد براي تداوم يکپارپگي و شکوه و عظمت ايران، هدف ديگر اين جستار است.
پذيرش قطعنامه پايان جنگ نبود

پذيرش قطعنامه پايان جنگ نبود

مقاله پذيرش قطعنامه پايان جنگ نبود به قلم هادي قائم مقامي در روز دوشنبه 29 تيرماه 1394 به مناسبت پذيرش رسمي قطعنامه 598 توسط جمهوري اسلامي ايران در روزنامه وطن امروز درج گرديد.
بازتاب پیامدهای استبداد در شعر احمد مطر

بازتاب پیامدهای استبداد در شعر احمد مطر

­­پیامدهای ­استبداد؛ یعنی نهادینه­ شدن­ ترس و اندوه در جامعه، گسترش­ انفعال و یأس ­اجتماعی در مردم، ترویج ­نفاق و دروغ، انحراف ­زبان، بحران­ هویّت و در نتیجه عقب‌ماندگی ­اقتصادی و علمی و در نهایت، فروپاشی ­اجتماعی­ و فرهنگی­ جامعة ­عرب را از منظر­شعر او مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
نماد شناسی داستان های کوتاه ادبیّات پایداری لبنان با تکیه بر کتاب «عَناقیدُ العَطَش» اثر علی حجازی

نماد شناسی داستان های کوتاه ادبیّات پایداری لبنان با تکیه بر کتاب «عَناقیدُ العَطَش» اثر علی حجازی

پژوهش حاضر برآن است تا با روشی توصیفی – تحلیلی به بیان و رمز‌گشایی نمادهای مقاومت در کتاب «عَناقیدُ العَطَش» بپردازد و در خلال آن به مهمترین جلوه‌های ادبیّات پایداری در داستان‌نویسی این مجموعۀ داستانی اشاره نماید.
زنان، اُسوه‌های پایداری در دو رمان باکثیر و حسین فلاحی

زنان، اُسوه‌های پایداری در دو رمان باکثیر و حسین فلاحی

در این مقاله با استفاده از مکتب­ آمریکایی ادبیّات تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر رمان«سیره شجاع» باکثیر و «عشق سالهای جنگ» حسین فتّاحی به تحلیل مقاومت­ های زنان مبارز و پایدار وتأثیرعشق در این پایداری به ویژه «سمیّه و نرگس» پرداخته شده است.
۳
آرشیو