درس ها و آموزه هاي مهندسي جنگ در دفاع مقدس

درس ها و آموزه هاي مهندسي جنگ در دفاع مقدس

تجربيات مهندسي جنگ در در اين دوران، مي تواند تاثيرات قابل توجهي درعرصه هاي فعاليتي و مديريتي کشور به ويژه مديريت شهري و بالاخص نوسازي بافت فرسوده داشته باشد. اين نوشتار با استناد به سابقه ميداني و مطالعات انجام شده توسط نگارنده، امکان مستندسازي وقايع را فراهم آورده و تکميل مطالعات مرتبط با نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و غنابخشي به ظرفيت برنامه ريزي هاي نوسازي، با بهره گيري از تجربيات مهندسي جنگ در 8 سال دفاع مقدس، هدف تحقيق را تشکيل مي دهد.
بررسي و تبيين نقش عشاير استان ايلام در پيشبرد راهبردهاي دفاعي در دفاع مقدس (منتشر نشود)

بررسي و تبيين نقش عشاير استان ايلام در پيشبرد راهبردهاي دفاعي در دفاع مقدس (منتشر نشود)

مقاله حاضر با روش توصيفي- تحليلي به تبيين اين نقش پرداخته و با واکاوي اين موضوع و بررسي منابع و مصاحبه هاي انجام شده، به اين نتايج رسيده که عشاير اين استان با انجام اقداماتي مانند توليد فراورده هاي دامي، کمک هاي مالي و غيرمالي به جبهه ها، اعزام نيرو به جبهه ها، شرکت در عمليات و حضور در مناطق جنگي، در تقويت اقتصاد کشور و روحيه رزمندگان در جبهه ها نقش قابل توجهي داشته اند.
بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس

بازتاب اسطوره های ملی و حماسی در شعر شاعران دفاع مقدس

پهلوانی های دلاوران هشت سال دفاع مقدس، با پهلوانی های آنان سنجیده؛ حتی گاهی بر آنان برتری داده می شود. با درنگ در شعر این دسته از شاعران، برخی از باورها و اسطوره های باستانی به چشم می خورد.
بررسی ساختاری نماد در ادبیات عاشورایی

بررسی ساختاری نماد در ادبیات عاشورایی

در این مقاله ضمن معرفی نمادهای عاشورایی، به آفت‌هایی که سبب وهن و یا انحراف سوگواره‌های مذهبی می‌گردد، نیز اشاره می‌شود و در پایان و در قالب نتیجه‌گیری، پیش‌نهادهایی ارایه می­گردد.
واکاوی بن‌مایه‌های ادبیّات پایداری در شعر فلسطین و ایران

واکاوی بن‌مایه‌های ادبیّات پایداری در شعر فلسطین و ایران

در این جستار با رهیافتی توصیفی- تحلیلی و با رویکرد نقد تطبیقی پس از اشاره به زندگی این دو شاعر به معرّفی برخی بن­مایه­ های ادبیّات پایداری در شعر این دو و بررسی آنها پرداخته­ اند و نتایج تحقیق حاکی از آن است که از جمله درون­مایه­ های پایداری در شعر این دو شاعر، وطن‌گرایی، تجلّیل از شهید و مقام شهدا، دعوت به مبارزه و پایداری و... است و اسلوب رشید در این­گونه اشعار، ساده و نزدیک به فهم عامه و اسلوب اسرافیلی، نمادگونه و مبهم است.
تاثير جنگ تحميلي بر تغييرات زباني

تاثير جنگ تحميلي بر تغييرات زباني

اين پژوهش مطالعه ميداني (مشاهده مشارکتي، جمع آوري مستندات، مصاحبه روايتي) است که منطقه مورد تحقيق (شهرستان سرپل زهاب) را مورد بررسي قرار مي دهد
۲
آرشیو