تحلیل جامعه شناختی رباعی پایداری بعد از جنگ

تحلیل جامعه شناختی رباعی پایداری بعد از جنگ

در پژوهش حاضر، رباعیات پایداری دوران بعد از جنگ با عنوان «دوره حسرت و گذار »، ازنظر اجتماعی واکاوی و تحلیل می شود.
شیوه های ساخت زمینه و بستر مناسب برای پرداخت معانی در شعر انقلاب

شیوه های ساخت زمینه و بستر مناسب برای پرداخت معانی در شعر انقلاب

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 و تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن بر جامعه، در زمینه شعر و ادب نیز تغییرات و تحولاتی شکل گرفت و انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، حال و هوای تازه ای را در شعر به وجود آوردند
تحليلِ توصيفی و انتقادی ادبيات داستانی جنگ

تحليلِ توصيفی و انتقادی ادبيات داستانی جنگ

پديده جنگ عامل حرکت، تحول، تغیير و زايش در فرهنگ، زبان، سنت و باورها است و در ساخت ذهنيت نويسندگان و هنرمندان اثرگذار است. در ايران با شروع جنگ، به مسئله جنگ در ادبيات داستانیت وجه شد و پرداختن به آن و تبعات اجتماعي، انساني، سياسي و اقتصادي اش راه هاي نويني را پيش پاي نويسندگان قرارداد و جنگ جلوه ويژه اي در ادبيات يافت
تجلی مهدویت و ظهور در شعر انقلاب اسلامی

تجلی مهدویت و ظهور در شعر انقلاب اسلامی

با پیدایش انقلاب اسلامی و روی کار آمدن حکومتی دین محور و الهی منش، شعر آیینی و به تبع آن شعر مهدوی و انتظار نیز به سرعت رونق گرفت و شعرا مخصوصاً شاعران انقلاب ازجمله، سید حسن حسینی، قیصر امین پور، بخشی از درون مایه های شعر خویش را به انتظار موعود اختصاص داده اند. آن ها با تبیین رویکرد انتظار در جامعه سعی کرده اند ضمن ترویج فرهنگ مهدوی و اشاعه آن در اجتماع، باورهای اعتقادی و دینی خود را در قالب شعر بیان کنند.
بررسی شیوه روایت حدیث نفس در رمان شیار 143

بررسی شیوه روایت حدیث نفس در رمان شیار 143

شیار 143 ازجمله رمان های موفق ادبیات داستانی دفاع مقدّس است که علی رغم محبوبیت و نیز موفقیت در جشنواره های دفاع مقدّس و باوجود اقبال مخاطبان نقد و تحلیل چندانی دربارۀ آن به عمل نیامده است
نقش شهید باقری در طرح ریزی استراتژی نظامی و فرماندهی جنگ

نقش شهید باقری در طرح ریزی استراتژی نظامی و فرماندهی جنگ

در آغاز جنگ که بنی صدر در جبهه ها حضور می یافت، من فرمانده عملیات خوزستان بودم ولی ما را به جلساتی که راجع به جنگ بود راه نمی دادند. من به همراه شهید بزرگوار حسن باقری و با تلاش حضرت آیت الله خامنه ای که در آن زمان نماینده حضرت امام (ره) در شورای عالی دفاع بودند، وارد جلسه شدیم، بنی صدر هم با آن قیافه خاص خودش حضور داشت.
۲
آرشیو