سرمشق اقتصاد مقاومتی

سرمشق اقتصاد مقاومتی

وقتی امروز از «اقتصاد مقاومتی» به عنوان تنها راه عبور از بحران‌هایی که دشمن و شیوه‌های مدیریتی بعضی از مسئولان برایمان ایجاد کرده صحبت می‌شود، ناخودآگاه روش زندگی و شیوه مدیریتی شهیدبابایی به عنوان «الگوی اقتصاد مقاومتی» در اذهان کسانی که با وی از نزدیک آشنا بودند، تداعی می‌شود
نگرشی بر جامعه شناسی جنگ

نگرشی بر جامعه شناسی جنگ

واژه " War " از ریشه آلمانی " Werra " به معنی آزمون نیرو با استفاده ازاسلحه بین ملت ها یا گروه های رقیب داخل یک کشور است. هدف ازجنگ پیروزی بررقیب برای مستلزم ساختن او به انقیاد تام است.
شیوه‌ها و شگردهای شخصیّت‌پردازی در کتاب «دا»

شیوه‌ها و شگردهای شخصیّت‌پردازی در کتاب «دا»

نگارندگان در جستار حاضر، ابتدا به عنصر شخصیت پردازی توجه نموده، پس از آن به بررسی شیوه های پردازش شخصیت و شگردهای توصیف و پرورش اشخاص در کتاب دا پرداخته اند.
بررسي برجستگي هاي لفظي و ساختاري شعر دفاع مقدس استان كرمان

بررسي برجستگي هاي لفظي و ساختاري شعر دفاع مقدس استان كرمان

این پژوهش، برجستگی های لفظی و ساختاری شعر دفاع مقدس استان کرمان را از جمله؛ تازگی های زبان، پیوند واژگان، نوجویی قافیه و ردیف و واژگان خاص، همچنین چگونگی شکل های شعری و گرایش های سبکی را مورد بازکاوی و نقد و تحلیل قرار داده است.
بخشی از راز ماندگاری روایت فتح شهید آوینی/فیلم‌سازی به شیوه اشراقی

بخشی از راز ماندگاری روایت فتح شهید آوینی/فیلم‌سازی به شیوه اشراقی

مستند روایت فتح، با نثری پویا، زیبا، نوگرا و اندیشه‌زا، هر شنونده و بیننده را میخکوب و در شط زلال خویش جاری و ساری می‌ساخت. یکی از رازهای موفقیت این اثر، شیوه خاص فیلم‌سازی آن است.
تصویر عراقی ها در سینمای دفاع مقدس

تصویر عراقی ها در سینمای دفاع مقدس

با توجه به اهمیت و نقش دفاع مقدس و سینمای منتسب به آن در ارائه تصویر «خود» و «دیگری» و تاثیر آن در بازسازی هویت ملی، تحقیق حاضر درصدد شناخت تصویر ارائه شده از دشمن و تحول آن در سه دهه اخیر است.
۱۳
آرشیو