زندگینامه شهید رمضان یحیی پور گنجی

زندگینامه شهید رمضان یحیی پور گنجی

رمضان يحيى‏ پور گنجى، در سال 1340 از مادرى به نام زيور نظرى در روستاى خشك‏ دشت پايين ‏گنج ‏افروز از توابع شهرستان بابل به دنيا آمد. او دومين فرزند خانواده بود. پدرش - مشهدى احمد - به كشاورزى اشتغال داشت. مادرش درباره وضع معيشتى خانواده مى ‏گويد: «زندگى ما در حد متوسط بود و از راه كشاورزى زندگى مى ‏كرديم و منزل شخصى داشتيم.»
زندگینامه شهید امامعلی فاضلی

زندگینامه شهید امامعلی فاضلی

امامعلى فاضلى، فرزند قهرمان، در سال 1342 از مادرى به نام معصومه امامزاده، در روستاى گورچين قلعه از توابع بخش انزل آذربايجان غربى به دنيا آمد. پدرش كشاورز بود. امامعلى دوره آموزش ابتدايى را در زادگاه خود گذراند.
زندگینامه شهید ابوالفضل نوری

زندگینامه شهید ابوالفضل نوری

"ابوالفضل نورى" فرزند "رحيم" و "سكينه سليمانى" در سال 1337 در شهرستان زنجان بدنيا آمد. دوران ابتدايى را در مدرسه "صاحب" با رتبه ممتاز و دوره دبيرستان را در مدرسه "امير كبير" در رشته رياضى سپرى كرد.
زندگینامه شهید احمد یوسفی

زندگینامه شهید احمد یوسفی

احمد يوسفى فرزند محمدعلى در خانواده‏ اى متوسط در شهرستان زنجان به تاريخ 1335 ش. به دنيا آمد. پدرش كه دو سال پس از جنگ جهانى دوم به همراه والدينش به زنجان مهاجرت كرده بود به كار آزاد اشتغال داشت و با خانم حوريه صابرى تشكيل زندگى مشترك داده بود.
زندگی نامه سردار شهيد علي يار شول

زندگی نامه سردار شهيد علي يار شول

سردار شهيد علي يار شول تابستان سال 1337 در روستاي اميرآباد سيرجان متولد شد. سال 1356 به خدمت مقدّس سربازي اعزام شد و بعد از فرمان امام مبني بر ترك پادگانها، خدمت را ترك كرد. پس از پيروزي انقلاب، به نيروهاي سپاه پاسداران پيوست.

زندگینامه شهید نورعلی یونسی ملا؛ فرمانده گردان امام محمد باقر (ع) لشگر25کربلا

شهید نروعلی یونسی ملا فرمانده گردان امام محمد باقر (ع) لشگر 25 کربلا بیست و ششم بهمن 1364 در شهر فاو عراق به شهادت رسید.
۹
آرشیو