شهيد ابوالقاسم گل رو که بود؟

شهيد ابوالقاسم گل رو که بود؟

فرمانده شهيد حاج ابوالقاسم گل رو، در روز ششم اسفند ماه سال 1341 در خانواده‌اي مذهبي و متوسط در تهران به دنيا آمد.
زندگی نامه شهيد مظلوم شیمیایی احمد بابكان

زندگی نامه شهيد مظلوم شیمیایی احمد بابكان

شهيد احمد بابكان، فرزند عبدالوهاب در روز دوم فروردين ماه سال 1338 در روستاي «گترده» از توابع طالقان در شهرستان ساوجبلاغ در خانواده‌اي مستضعف و مذهبي ديده به جهان گشود.
زندگی نامه شهيد احمد هجرتي

زندگی نامه شهيد احمد هجرتي

احمد هجرتی در روز سي و يكم ارديبهشت ماه 1334 در شهرستان اردبيل به دنيا آمد.پدرش «محمد قلي هجرتي» و مادرش «خانم باجي صادقي» نام داشتند.
زندگی نامه شهيد اكبر آقابابايي

زندگی نامه شهيد اكبر آقابابايي

شهيد اكبر آقا بابايي، فرزند حسين علي، در روز چهارم فروردين ماه1340 در شهر اصفهان به دنيا آمد.
قهرمان وطن؛ شهيد حسين املاكي/  «فرمانده شهيدي كه ماسك شيميايي اش را به سربازش داد

قهرمان وطن؛ شهيد حسين املاكي/ «فرمانده شهيدي كه ماسك شيميايي اش را به سربازش داد

«فرمانده شهيدي كه ماسك محافظت شيميايي خود را به يك سرباز داد».

زندگی نامه شهيد باقر حسين محسني

شهيد باقر حسين محسني، در روز بيستم فروردين ماه سال 1320 در روستاي «كوهان» از توابع شهرستان دماوند در استان تهران ديده به جهان گشود.
۵
آرشیو