مروری بر زتدگی و خاطرات شهید محمدرضا جان محمدی + دست نوشته

مروری بر زتدگی و خاطرات شهید محمدرضا جان محمدی + دست نوشته

شهید محمدرضا جان محمدی در سی و یکم تیر ماه 1366 به علت اصابت ترکش خمپاره دشمن به زیر گلويش در منطقه سومار به درجه رفیع شهادت نائل آمد
نگاهی به زندگینامه شهید محمدرضا بینا

نگاهی به زندگینامه شهید محمدرضا بینا

شهید محمدرضا بینا در چهارم اسفند ماه 1360 در منطقه کردستان به شهادت نائل آمد.
زندگینامه شهید (مفقودالاثر) محمدجواد تقوایی

زندگینامه شهید (مفقودالاثر) محمدجواد تقوایی

شهید محمدجواد تقوایی در بیست و نهم خرداد ماه 1367 در تک دشمن مفقودالاثر شد.
مروری بر زندگی و خاطرات شهید محمدجعفر زراعت پیشه

مروری بر زندگی و خاطرات شهید محمدجعفر زراعت پیشه

شهید محمدجعفر زراعت پیشه در پانزدهم مرداد ماه 1362 در مهران بر اثر اصابت تیر مستقیم به شهادت رسید.
مروری بر زندگی و خاطرات شهید محمد اسماعیل امینی +تصاویر

مروری بر زندگی و خاطرات شهید محمد اسماعیل امینی +تصاویر

شهید محمداسماعیل امینی در هشتم بهمن ماه 1377 در حین انجام مأموریت رزمی با یک فروند چرخ بال دچار سانحه شد و به شهادت رسید.
زندگینامه شهید فلکناز دوگانی آغ چغلو

زندگینامه شهید فلکناز دوگانی آغ چغلو

شهید فلکناز دوگانی آغ چغلو در بیست و یکم تیر ماه 1367 در منطقه عملیاتی عین خوش به شهادت رسید.
۴
آرشیو