نگاهی به زندگی شهید سیاوش مرزبانی راد

نگاهی به زندگی شهید سیاوش مرزبانی راد

شهید سیاوش مرزبانی راد در سی و یکم اردیبهشت 1367 در منطقه نهر عنبر بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش به شهادت رسید.
زندگینامه شهید میثم حجابی

زندگینامه شهید میثم حجابی

شهید میثم حجابی در سال 1360 در حین انجام خدمت سربازی در اثر برخورد با مین به مقام والای شهادت نائل آمد.
نگاهی به زندگی شهید عبدالکریم اکبری

نگاهی به زندگی شهید عبدالکریم اکبری

در روز اول مهر 1359 جنگ شروع شد و او برای دفاع از مملکت اسلامی خویش در اهواز به مقابله پرداخت. وي سوار بر تانک بوده که لشکر عراق به آنها حمله می کند و عبدالکریم و چند تن از دوستانش كه در تانک بودند به آتش و خون می کشد. شهید اکبری در همان جا ناپدید می گردد و طی تحقیقاتی که به عمل آمده گویا با تانک خود سوخته و چيزي از او باقي نمانده است.
نگاهی به زندگی شهید(مفقودالاثر) عبداله شریفی حاتم

نگاهی به زندگی شهید(مفقودالاثر) عبداله شریفی حاتم

روز 14 مهر ماه سال 1359 و درست دو هفته پس از شروع جنگ بود که اتوبوس حامل گروه 27 نفره، از ساختمان وزارت کشاورزی به سوی اهواز حرکت کرد. با رسیدن گروه به منطقه همه اعضای گروه شاهد شرایط جنگی در منطقه شدند. آنها اقدامات اولیه را در شهر اهواز انجام دادند تا راهی منطقه دارخوین شوند. ...
زندگینامه و وصیتنامه  شهید محمد بیدکی فسایی

زندگینامه و وصیتنامه شهید محمد بیدکی فسایی

شهید محمد بیدکی فسایی در چهاردهم دی ماه 1359 در منطقه آبادان، ماهشهر بر اثر اصابت آتش سلاح دشمن به شهادت رسید.
نگاهی به زندگی شهید محمد مهدی جاویدی آل سعدی

نگاهی به زندگی شهید محمد مهدی جاویدی آل سعدی

شهید محمدمهدی جاویدی آل سعودی در چهاردهم فروردین ماه 1363 بعد از گذراندن 23 ماه خدمت شريف و صادقانه به شهادت رسید.
۳
آرشیو