زندگی نامه شهید محمود ابراهیمی دره بیدی

زندگی نامه شهید محمود ابراهیمی دره بیدی

محمود ابراهیمی دره بیدی، شمشین فرزند حسینعلی و خانم گل بانو صالحی ابراهیمی، در سال 1341 در اصفهان در خانواده ای متوسط و مذهبی متولد شد. ایشان با پدر و برادرانش رابطه نزدیکی داشت و اوقات فراغت خود را بازی می کرد و بیشتر بیرون از خانه بود و به باغ و صحرا می رفت.
زندگی نامه شهید مهدی احمدی کیا

زندگی نامه شهید مهدی احمدی کیا

مهدی احمدی کیا، هفتمین فرزند باقر و خدیجه آقا عبدالهی ، در اول مهرماه سال 1345 در روستای خوراسگان از توابع استان اصفهان به دنیا آمد. دوران کودکی را اغلب در نزد پدر بود و به صحرا می رفت و در امر دامداری به پدر کمک می نمود.
زندگی نامه شهید نادعلی ترکی باغبادرانی

زندگی نامه شهید نادعلی ترکی باغبادرانی

نادعلي تركي باغبادراني، فرزند موسي و شوكت پولادي، در چهارم بهمن ماه سال 1328 در باغبادران به دنيا آمد. دومين فرزند خانواده بود و پدرش از طريق كشاورزي نياز خانواده را برطرف مي نمود.
زندگی نامه شهید محمد تسلیم

زندگی نامه شهید محمد تسلیم

محمد تسليم، دومين فرزند عبدالرسول و مهين خضري، در بيستم فروردين ماه سال 1338 در شهرستان شهرضا از توابع اصفهان متولد شد او تنها فرزند ذكور خانواده است.
نگاهی به زندگی نامه شهید اصغر تقی یار

نگاهی به زندگی نامه شهید اصغر تقی یار

اصغر تقي يار، فرزند حسن و ماه سلطان، در سال 1339در شهرستان رهنان استان اصفهان به دنيا آمد. ايشان اولين فرزند خانواده بود. خانم ماه سلطان تقي يار، مادرش، مي گويد:« اصغر شش ماهه بود كه قنداقش را باز كردم و زير بغلهايش را گرفتم تا بايستد بعد متوجه شدم كه بدون كمك من مي تواند بايستد. »
زندگی نامه شهید محمد حسین چاوشی نجف آبادی

زندگی نامه شهید محمد حسین چاوشی نجف آبادی

محمدحسين چاوشي نجف آبادي، دومين فرزند باقر و صديقه محمدي، در هجده آبان ماه سال 1336 در شهرستان نجف آباد در خانواده اي مذهبي به دنيا آمد. از همان كودكي صميميت و مظلوميت در چهره او نمايان بود.
۱۱
آرشیو