کتاب الکترونیک قصه فرماندهان(1)/  آقاي شهردار و ماجرای سیل ارومیه

کتاب الکترونیک قصه فرماندهان(1)/ آقاي شهردار و ماجرای سیل ارومیه

«آقای شهردار» اولین کتاب از سری مجموعه قصه فرماندهان به سرگذشت داستاني فرمانده هشت سال دفاع مقدس شهيد مهدي باكري از كودكي تا شهادت براي گروه هاي سني نوجوان و جوان مي پردازد.
۸
آرشیو