خاطرات شفاهی والدین شهدا (3)/ روایت دلنشین مادر شهید محمد باقر فایض منشوری، درباره  فرزندش

خاطرات شفاهی والدین شهدا (3)/ روایت دلنشین مادر شهید محمد باقر فایض منشوری، درباره فرزندش

روایت دلنشین بانو زهرا لايق قدردان مادر شهید محمد باقر فایض منشوری، درباره فرزندش محمد باقر جبهه را دوست داشت. شهادت را دوست داشت. رفت در حمله خیبر جزیره مجنون شهید شد. فرزندم 15 سال مفقود الاثر بود و من می دانستم شهید شده است.
خاطرات شفاهی والدین شهدا (2)/ شهید حمید ولی زاده در کلام پدر و مادر

خاطرات شفاهی والدین شهدا (2)/ شهید حمید ولی زاده در کلام پدر و مادر

مادر شهید: فرزندم، پسر خوبی بود اما ما لیاقت او را نداشتیم
۵
آرشیو