روایت خبرنگار اتریشی از ورود حادثه دیدگان سردشت به وین

روایت خبرنگار اتریشی از ورود حادثه دیدگان سردشت به وین

رونالد اشمیدل، خبرنگار شبکه «O.R.F»، خبرنگاری است که شب ورود قربانیان حادثه سردشت به وین در فرودگاه حضور داشت. روایت تصویری این خبرنگار از وضعیت حادثه دیدگان را در فیلم زیر ببیند.
آوار هولناک ترین جنایت قرن بیستم در سردشت

آوار هولناک ترین جنایت قرن بیستم در سردشت

روایت فریبکارانی که سخن از منع استفاده از سلاح های شیمیایی می زنند اما سلاح های خود را روی مردم دنیا از جمله سردشت ایران، آوار می کنند، در فیلم زیر ببینید.
۸
آرشیو